Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolias styrelse har fortsatt förtroende för vd Monika Elling

16:38 / 20 June 2013 Poolia Press release

I en artikel i tidningen Chef framförs kritik mot Poolias vd Monika Elling. Med anledning av kritiken går nu styrelseordförande Björn Örås ut och ger Monika Elling sitt och styrelsens stöd.

-  Monika Elling har genomfört det förändringsprogram som styrelsen beslutat om. Det har varit en uppgift som hon tagit sig an med stor beslutsamhet.

-  Rollen som vd inbegriper att ibland tvingas fatta nödvändiga men impopulära beslut. Den omstruktureringsprocess som Monika Elling genomfört i syfte att skapa en plattare organisation har krävt många personförändringar, vilket varit smärtsamt för drabbade individer, säger Björn Örås.

- Dessutom har Poolia tvingats till stora nedskärningar pga lågkonjunkturen. Tack vare dessa snabba och kraftfulla marknadsanpassningar så har förlusterna kunnat begränsas och Poolia är åter lönsamt. De åtgärder som vd har genomfört har givit förväntat resultat och verksamheten är nu väl positionerad för att möta den växande efterfrågan som kommer när konjunkturen vänder upp.

Björn Örås Styrelseordförande Poolia


För mer information, kontakta: Björn Örås, ordförande, tfn: 070 526 79 97

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän och av omställningstjänster. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Executive Search samt Outplacement. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Storbritannien och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/poolia/r/poolias-styrelse-har-fortsatt-fortroende-for-vd-monika-elling,c9432344