Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Monika Elling avgår som vd för Poolia

09:00 / 27 June 2013 Poolia Press release

Monika Elling säger upp sig och lämnar sitt uppdrag som Poolias koncernchef med omedelbar verkan. Dag Sundström, styrelseledamot i Poolia, tar över som tillförordnad koncernchef till dess att en ny vd har rekryterats.

- Jag respekterar Monika Ellings beslut eftersom vi i styrelsen upplever att hon inte har det förtroende som krävs i organisationen för att kunna arbeta vidare som vd, säger Björn Örås, styrelseordförande i Poolia.

Monika Ellings uppsägningstid är åtta månader.

- Monika Elling har varit vd på Poolia sedan 2010. Under hennes tid som vd har kraftfulla åtgärder vidtagits för att anpassa bolaget till det rådande marknadsläget, säger Björn Örås

Rekryteringsprocessen för att hitta en ny koncernchef kommer att inledas omgående. Dag Sundström träder in som tillförordnad vd. Han har en bakgrund som director på McKinsey & Company och som vd och koncernchef i Teleca AB och i XLENT Consulting Group.

Monika Elling erbjuds att förvärva Poolias utvecklingsbolag Talent Eye, villkorat av ett godkännande på en extra bolagsstämma.

- Vi har kommit fram till en lösning som båda är nöjda med. Jag brinner för och ser företags och samhällets behov av Talent Eyes tjänster. Talent Eye hjälper bolag att hitta framtidens talanger genom Employer Branding och skräddarsydda Internships, säger Monika Elling.

För mer information, kontakta:
Björn Örås, ordförande, tfn: 070 526 79 97
Tarja Roghult, tfn: 073 944 50 33

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän och av omställningstjänster. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Executive Search samt Outplacement. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Storbritannien och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.