Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Publicering av Poolias årsredovisning 2012

08:02 / 4 April 2013 Poolia Press release

Poolia AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för 2012 på företagets webbplats www.poolia.com/investerare/ekonomiska-rapporter/arsredovisningar.

Aktieägare som önskar få årsredovisningen sig tillsänd kan meddela detta till Poolia, mailadress: och där även ange sin adress.


För vidare information kontakta:  Monika Elling, CEO, tel.  08 555 650 60,  070 512 02 01

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän och av omställningstjänster. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Executive Search samt Outplacement. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/poolia/r/publicering-av-poolias-arsredovisning-2012,c9392885