Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Kommuniké från extra bolagsstämma i Poolia AB den 12 november 2013

07:00 / 13 November 2013 Poolia Press release

Extra bolagsstämman i Poolia AB (publ) fattade följande beslut:

Poolia AB:s överlåtelse av bolaget Utvecklingshuset COM AB

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att sälja 100% av aktierna i dotterbolaget Utvecklingshuset COM AB till Uniflex AB. En initial köpekilling erläggs kontant med 3,5 MSEK. Baserat på faktisk omsättning 2014 kan utöver detta tilläggsköpeskilling utfalla med 0 - 4,5 MSEK.


För mer information, kontakta: Björn Örås, styrelseordförande, tfn: 070 526 79 97 Dag Sundström, tf VD och koncernchef, tfn: 070 511 64 58

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän och av omställningstjänster. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Executive Search samt Outplacement. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Storbritannien och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/poolia/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-poolia-ab-den-12-november-2013,c9497226