Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Poolias nye VD - Morten Werner

Morten Werner blir ny vd och koncernchef i bemanningsföretaget PooliaMortens erfarenhet täcker ett flertal individdrivna organisationer. Morten var bl...

08:00 / 28 Oct Poolia Press release

Poolias valberedning utsedd

I enlighet med beslutet på Poolias årsstämma 2013 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets största ägare för att utse valberedning inför årsstämma...

13:24 / 21 Oct Poolia Press release

Poolia: Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till extra
bolagstämma tisdagen den 12 november 2013 kl 17.30 i bolagets
lokaler i Stockholm på Kungs...

09:40 / 21 Oct Poolia Press release

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till extra bolagstämma
fredagen den 23 augusti 2013 kl 11.00 i bolagets lokaler i
Stockholm på ...

08:00 / 1 Aug Poolia Press release

Poolias delårsrapport 1 januari - 30 juni 2013

Fortsatt svag men stabil marknadKvartalsperioden april-juni · Intäkterna för Poolia uppgick till 204,7 (258,1) MSEK, en minskning med -20,7%, i lokal...

13:00 / 18 Jul Poolia Press release

Monika Elling avgår som vd för Poolia

Monika
Elling säger upp sig och lämnar sitt uppdrag som Poolias
koncernchef med omedelbar verkan. Dag Sundström, styrelseledamot i
Poolia, ta...

09:00 / 27 Jun Poolia Press release

Poolias delårsrapport 1 januari - 31 mars 2013

Omstruktureringsarbetet börjar ge önskad effektKvartalsperioden januari-mars · Intäkterna för Poolia uppgick till 214,0 (276,7) MSEK, en minskning me...

14:00 / 25 Apr Poolia Press release

Publicering av Poolias årsredovisning 2012

Poolia AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för 2012 på företagets webbplats www.poolia.com/investerare/ekonomiska-rapporter/arsredovisningar.Ak...

08:02 / 4 Apr Poolia Press release

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2013 kl 16.00 i bolagets lokaler i Stockholm på Kungsgatan 57A, pla...

08:00 / 20 Mar Poolia Press release

Tf CFO för Poolia AB

Som tidigare meddelats lämnar Yvonne Helander sin tjänst som CFO på Poolia AB per den 28 februari. Anders Ohlsson, Poolias redovisningschef, kommer ti...

07:00 / 22 Feb Poolia Press release

Yvonne Helander lämnar Poolia

Yvonne Helander slutar som finansdirektör på Poolia AB per den
28 februari 2013 efter nästan 5 år inom Poolia. Någon efterträdare
har ännu inte ut...

14:17 / 10 Jan Poolia Press release