Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia omstrukturerar i fjärde kvartalet

07:00 / 18 December 2012 Poolia Press release

Med anledning av den rådande lågkonjunkturen med en svag efterfrågan på våra tjänster har vi lägre intäkter än beräknat. I kombination med omstruktureringar resulterar det i att Poolias rörelseresultat för fjärde kvartalet väsentligt skiljer sig från marknadens förväntan.

Det är framförallt Poolia Sverige som har en svag utveckling. I slutet på andra kvartalet startade vi ett besparings- och omstruktureringsprogram med syfte att minska kostnader och öka lönsamheten. Vi behöver nu göra ytterligare besparingar inklusive personalneddagningar.

För fjärde kvartalet bedömer vi att Poolias rörelseresultat, inklusive omstruktureringskostnader, kommer att uppgå till totalt cirka -25 till -30 MSEK på koncernnivå. I omstruktureringskostnaderna ingår 10 MSEK som inte är kassaflödespåverkande.


För ytterligare information kontakta: Monika Elling, VD/koncernchef, tel 08-555 650 60 Yvonne Helander, finansdirektör, tel 08-555 650 27

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän och av omställningstjänster. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Executive Search samt Outplacement. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/poolia/r/poolia-omstrukturerar-i-fjarde-kvartalet,c9350414