Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Första noteringsdag för Dedicare den 4 maj 2011 - tilläggsprospekt offentliggjort

10:53 / 2 May 2011 Poolia Press release

Poolias årsstämma den 26 april 2011 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning av samtliga Poolias aktier i Dedicare till aktieägarna i Poolia.

Avstämningsdagen hos Euroclear Sweden för fastställande av vem som har rätt att erhålla aktier i Dedicare var den 29 april 2011. Första dagen för handel i Dedicare-aktien av serie B på NASDAQ OMX Stockholm är den 4 maj 2011.

Med anledning av att Dedicare den 26 april 2011 offentliggjorde en delårsrapport för perioden januari - mars 2011 och att Poolias årstämma fattat beslut om utdelningen, har ett tilläggsprospekt nu offentliggjorts och hålls tillgängligt på Poolias hemsida, www.poolia.com (www.poolia.com) och på Dedicares hemsida, www.dedicare.se (www.dedicare.se).


För mer information, kontakta: Lotta Nilsson, finansdirektör, tfn: 073 944 50 64 Stig Engcrantz, VD Dedicare, tfn: 073 944 51 07

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän och av omställningstjänster. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Executive Search samt Outplacement. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien och Tyskland. Genom dotterbolaget Dedicare är Poolia dessutom verksamt inom vårdbemanning i Norge. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.