Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Prospekt för notering av Dedicare offentliggjort

07:00 / 11 April 2011 Poolia Press release

Prospektet avseende utdelning och notering av Dedicare på NASDAQ OMX Stockholm är nu offentliggjort och hålls tillgängligt på Poolias hemsida, www.poolia.com och på Dedicares hemsida, www.dedicare.se (www.dedicare.se). Prospektet kommer även att skickas till Poolias aktieägare som underlag för beslut om utdelningen av Dedicare på årsstämman den 26 april 2011.

Den föreslagna utdelningen innebär att aktieägare för varje två aktier av serie A i Poolia erhåller en aktie av serie A i Dedicare samt att innehavare av varje två aktier av serie B i Poolia erhåller en aktie av serie B i Dedicare. Avstämningsdagen hos Euroclear för fastställande av vem som har rätt att erhålla aktier i Dedicare avses infalla omkring den 29 april 2011 och första dag för handel av Dedicare aktien av serie B på NASDAQ OMX Stockholm är preliminärt den 4 maj 2011.


För mer information, kontakta: Monika Elling, VD och koncernchef, tfn: 070 512 02 01 Lotta Nilsson, finansdirektör, tfn: 073 944 50 64

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän och av omställningstjänster. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Executive Search samt Outplacement. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien och Tyskland. Genom dotterbolaget Dedicare är Poolia dessutom verksamt inom vårdbemanning i Norge. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.