Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Var tredje tjänsteman söker jobb

07:15 / 7 October 2011 Poolia Press release

Var tredje tjänsteman planerar att aktivt söka nytt jobb inom 6 månader och nära var tredje arbetsgivare ser ett ökat personalbehov under samma period. Det visar rekryterings- och uthyrningsföretaget Poolias Kompetensindikator, genomförd under de oroliga börsveckorna i början av hösten.

Kompetensindikatorn visar också att endast 6% av de tillfrågade arbetsgivarna planerar att minska personalstyrkan det närmaste halvåret.

-       Trots oron på finansmarknaden indikerar siffrorna att både arbetstagare och arbetsgivare är aktiva på arbetsmarknaden. När så många som var tredje tjänsteman planerar att aktivt söka jobb kan vi förvänta oss en fortsatt hög aktivitet på arbetsmarknaden, säger Monika Elling, koncern vd på Poolia.

Undersökningen visar också på en obalans mellan utbud och efterfrågan av kompetens, där rekordmånga, 45% av tjänstemännen, upplever att utbudet av jobb som passar deras kompetensprofil är litet. Bland arbetsgivarna menar var fjärde att det är svårt att hitta personal som motsvarar deras kompetenskrav. Eftersom arbetsgivarna planerar att fortsätta rekrytera kommer konkurrensen om tjänstemän med attraktiv kompetens att vara fortsatt hård.

-       Att matcha rätt person med rätt arbetsuppgifter är och kommer att vara en utmaning och framgångsfaktor. Det gäller att både lyckas vid själva rekryteringen och att lyckas utveckla och behålla rätt personal. Båda parter måste känna att de har hittat rätt, fortsätter Monika Elling.

Tjänstemän inom IT-sektorn är mer positiva, hela 31% av dem menar att det finns gott om lediga jobb som passar deras profil, medan motsvarande siffra för ekonomerna endast är 12%.

Kompetensindikatorn har gjorts av undersökningsföretaget CFI Group på uppdrag av Poolia och genomfördes under perioden 17 augusti och 7 september 2011. Frågorna är ställda till 1000 tjänstemän och blivande tjänstemän i åldern 25-60 år, spridda över riket. 500 telefonintervjuer har genomförts med rekryteringsansvariga på företag med minst 50 anställda. Undersökningen syftar till att ge en ökad förståelse för arbetsmarknaden.


För mer information, kontakta: Monika Elling, VD och koncernchef, tfn: 070 512 02 01

Poolia är ett auktoriserat bemanningsföretag med mer än 20 års erfarenhet av att förse företag och organisationer med kvalificerade tjänstemän för inhyrning och rekrytering. Pooliakoncernen har cirka 2000 anställd på ett 20-tal orter i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. År 2010 omsatte Poolia 1,36 miljarder kronor. Pooliaaktien är noterad på NASDAQ OMX I Stockholm. Poolia Sverige AB, Box 30081, Stockholm, tel 0770-111 222. www.poolia.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/poolia/r/var-tredje-tjansteman-soker-jobb,c9171169

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=1978368&fn=wkr0001.pdf

Show as PDF