Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Antalet misslyckade rekryteringar ökar

08:08 / 24 October 2011 Poolia Press release

Antalet mindre lyckade rekryteringar i näringslivet har ökat från 10% till 15% de senaste tre åren, samtidigt har de mycket lyckade rekryteringarna minskat från 47% till 35%, visar Poolias Kompetensindikator.Kompetensindikatorn visar också att så många som 15% av tjänstemännen är missnöjda med sin anställning, vilket är en ökning med 10%-andelar sedan 2008.

-       Felrekryteringar och missnöje går hand i hand, att matcha rätt person med rätt arbetsuppgifter är definitivt en framgångsfaktor. Lita inte på din magkänsla när du anställer, utan använd de verktyg som finns för att säkerställa att kompetens, drivkrafter och erfarenhet är rätt, säger Fredrika Schartau, rekryteringschef på Poolia

Att andelen felrekryteringar ökar på bekostnad av de riktigt lyckade rekryteringarna är både kostnadskrävande och negativt för produktiviteten.

-       En misslyckad rekrytering kostar företaget mellan 500 000 och 1,5 miljoner kronor, främst i form av underprestation, både från den felrekryterade personen och i samband med att man lär upp en ersättare. En felrekrytering skapar dessutom oro bland kollegorna, vilket gör att hela organisationen presterar sämre. Resultatet blir ofta att man måste börja om från början med rekryteringsarbetet, säger Fredrika.

Kompetensindikatorn visar att vi kan vänta oss fortsatt hög aktivitet på arbetsmarknaden, var tredje tjänsteman planerar att aktivt söka jobb och så många som 28% av arbetsgivarna ser ett ökat personalbehov de närmaste 6 månaderna.

Poolias Kompetensindikator genomfördes av CFI Group på uppdrag av Poolia under perioden 17 augusti och 7 september 2011. Frågorna är ställda till 1000 tjänstemän och blivande tjänstemän i åldern 25-60 år, spridda över riket. 500 telefonintervjuer har genomförts med rekryteringsansvariga hos arbetsgivare med minst 50 anställda.


Fredrika Schartau, rekryteringschef, Poolia AB Tel: 073-944 51 19 E-post: fredrika.schartau@poolia.se

Poolia är ett auktoriserat bemanningsföretag med mer än 20 års erfarenhet av att förse företag och organisationer med kvalificerade tjänstemän för inhyrning och rekrytering. Pooliakoncernen har cirka 2000 anställd på ett 20-tal orter i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. År 2010 omsatte Poolia 1,36 miljarder kronor. Pooliaaktien är noterad på NASDAQ OMX I Stockholm. Poolia Sverige AB, Box 30081, Stockholm, tel 0770-111 222. www.poolia.se

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/poolia/r/antalet-misslyckade-rekryteringar-okar,c9177376

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=1992526&fn=wkr0006.pdf

Show as PDF