Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia startar Poolia Executive Search AB

07:00 / 17 January 2011 Poolia Press release

Den 1 januari 2011 startade Poolia Executive Search AB. Den utökade satsningen innebär att Poolias kunderbjudande stärks när det gäller rekrytering av högre chefer.De tre searchkonsulterna Lennart Cagnell, Rickard Thorgren och Ola Nilsson, tidigare på Horton International, går in som delägare i bolaget. Maria Eriksson, med mångårig erfarenhet som chefsrekryterare och linjechef, blir vd för Poolia Executive Search AB.

-          Jag är fantastiskt glad över att vi genom Lennart, Ola och Rickard kan stärka vårt erbjudande när det gäller chefsrekrytering. De har en mycket gedigen erfarenhet av Executive Search och rekrytering av top management, säger Maria Ericsson, vd Poolia Executive Search AB.

Poolia har under 20 år framgångsrikt arbetat med rekrytering av kvalificerade tjänstemän, såsom chefer och specialister, och utvecklar nu kunderbjudandet ytterligare genom denna satsning.

-          Med en utökad satsning på Executive Search får Poolia ännu större möjligheter att fånga upp och möta våra kunders behov inom organisation och ledarskap; det må gälla rekrytering av högre chefer, personaluthyrning eller karriärcoachning. Poolia ska vara den självklara partnern när det gäller bemanning av kvalificerade tjänstemän, säger Monika Elling, koncernchef för Poolia AB.

Verksamheten har sitt säte i Stockholm, men vänder sig till uppdragsgivare i hela landet.

-          Det blir spännande att vara med och utveckla Poolias kunderbjudande ytterligare genom att hjälpa till att bygga upp Poolia Executive Search AB, säger Lennart Cagnell, senior searchkonsult.


För mer information kontakta: Maria Eriksson, vd Poolia Executive Search Telefon: 073-944 50 95, E-post: maria.eriksson@poolia.se Monika Elling, koncernchef Poolia AB Telefon: 070 512 02 01, E-post: monika.elling@poolia.com

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän och av omställningstjänster. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien och Tyskland. Genom dotterbolaget Dedicare är Poolia dessutom verksamt inom vårdbemanning i Norge. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.