Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Antalet misslyckade rekryteringar ökar

Antalet mindre lyckade rekryteringar i näringslivet har
ökat från 10% till 15% de senaste tre åren, samtidigt har de mycket
lyckade rekryteringarn...

08:08 / 24 Oct Poolia Press release

Poolias valberedning utsedd

I enlighet med beslutet på Poolias årsstämma 2011 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets största ägare för att utse valberedning inför årsstämma...

15:12 / 14 Oct Poolia Press release

Var tredje tjänsteman söker jobb

Var tredje tjänsteman planerar att aktivt söka nytt jobb inom 6 månader och nära var tredje arbetsgivare ser ett ökat personalbehov under samma period...

07:15 / 7 Oct Poolia Press release

Poolias delårsrapport 1 januari - 30 juni 2011

Pooliakoncernen är nu ett företag som helt fokuserar på rekrytering, uthyrning och omställning inom tjänstemannasidan. Vi vill vara det självklara val...

13:00 / 26 Jul Poolia Press release

Poolias Sverigechef slutar

Åsa Edman Källströmer har sagt upp sin anställning som VD för Poolia Sverige AB för att senast om 12 månader börja sitt nya jobb som VD och delägare f...

14:30 / 11 May Poolia Press release

Poolias delårsrapport 1 januari - 31 mars 2011

Poolia, utan Dedicare som redovisas som verksamhet under avveckling på grund av utdelningsförslaget, växer i kvartalet med 23% i lokal valuta jämfört ...

15:00 / 26 Apr Poolia Press release

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 april 2011 kl 16.00 i bolagets lokaler i Stockholm på Warfvinges väg 20, p...

09:31 / 28 Mar Poolia Press release

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2010

Poolia som koncern växer i kvartalet med 23% i lokal
valuta jämfört med föregående år och rörelseresultatet ökar till
13,0 MSEK (1,5) exklusive ne...

07:00 / 7 Feb Poolia Press release

Poolia startar Poolia Executive Search AB

Den 1 januari 2011 startade Poolia Executive Search AB.
Den utökade satsningen innebär att Poolias kunderbjudande stärks
när det gäller rekryterin...

07:00 / 17 Jan Poolia Press release