Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Björn Örås säljer 200 000 aktier

13:35 / 8 September 2010 Poolia Press release

Idag har Björn Örås, huvudägare och styrelseordförande, sålt 200 000 aktier i Poolia AB (publ) till bolagets nytillträdda VD Monika Elling. Antalet aktier motsvarar 1,17% av antalet aktier i bolaget.


För mer information, kontakta: Björn Örås, styrelseordförande, tfn: 070 526 79 97 Monika Elling, VD och koncernchef, tfn: 070 512 02 01

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän och av omställningstjänster. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources samt Executive. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien och Tyskland. Genom dotterbolaget Dedicare är Poolia dessutom verksamt inom vårdbemanning i Norge. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.