Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Johan Eriksson avgår som VD i Poolia AB

17:00 / 12 August 2010 Poolia Press release

Johan Eriksson som är VD och koncernchef i Poolia sedan 2007 har sagt upp sin anställning. Johan Eriksson kvarstannar tills vidare och rekrytering av en ny VD har inletts.

 Poolia är en decentraliserad organisation där verksamheten hålls samman i ett moderbolag medan den operativa verksamheten sker i dotterbolagen som har självständigt fungerande företagsledningar. I Sverige drivs rörelsen i två separata aktiebolag, Poolia Sverige AB och Dedicare AB. I övriga Europa finns för närvarande dotterbolag i England, Tyskland, Danmark och Finland.


För mer information, kontakta: Johan Eriksson, VD/Koncernchef, tfn: 070 616 74 47 Björn Örås, ordförande, tfn: 070 526 79 97

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän och av omställningstjänster. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources samt Executive. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien och Tyskland. Genom dotterbolaget Dedicare är Poolia dessutom verksamt inom vårdbemanning i Norge. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.