Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia vässar kommunikationen - lanserar europeisk kommunikationsplattform

07:30 / 24 May 2010 Poolia Press release

Idag syns de första annonserna i media, som utgår från Poolias nya kommunikationskoncept, Poolia Quality. Den inledande kampanjen kommer att gå i tryckta medier i Sverige under två veckor och rullas samtidigt ut i Danmark, Storbritannien, Finland och Tyskland.

- För våra kunder och konsulter innebär Poolia Quality att vårt erbjudande och blir tydligare; vi har försett våra kunder med kvalificerade tjänstemän i 20 år, vår tydliga specialisering, vårt höga engagemang och våra kvalitetssäkrade processer, säger Henrik Söderbäck, marknadsdirektör för Pooliakoncernen.

Konceptet implementeras samtidigt på Poolias europeiska marknad, i form av gemensamt säljmaterial, webbaktiviteter och ett internt utvecklingsarbete. Poolia Quality är det första steget för Poolia att ha en gemensam kommunikationsplattform i samtliga länder.

- Vi vill fortsätta att förse våra kunder med rätt kompetens, kvalificerade tjänstemän som tillför, och inte bara utför, och det innebär att vi arbetar kontinuerligt med att utveckla kvaliteten i allt vi gör och att vi också blir bättre på att berätta om det, säger Henrik Söderbäck.

Poolia Quality är ett långsiktigt arbete som omfattar såväl kommunikations som verksamhetsutveckling.


För mer information, vänligen kontakta: Henrik Söderbäck, marknadsdirektör, Poolia Tel: 070-526 56 03 E-post: henrik.soderback@poolia.se

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering, uthyrning och omställning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources samt Executive. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien och Tyskland. Genom dotterbolaget Dedicare är Poolia dessutom verksamt inom vårdbemanning i Norge. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show as PDF