Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia är nu ett auktoriserat personalomställningsföretag

15:00 / 14 March 2010 Poolia Press release

Poolia är ett av de första företagen som blir auktoriserade som omställningsföretag, enligt Bemanningsföretagens krav. För att bli auktoriserade krävs att företaget uppfyller en rad villkor avseende metodik och arbetssätt.

Företaget måste uppvisa ett antal referensfall, ha godkända och beprövade metoder och processer för arbetssätt, uppföljning och resultatmätning, samt vara ekonomiskt skötsamma och inneha kollektivavtal. Auktorisationen ställer höga krav på affärsmässighet och säkerställer seriösa omställningsföretag, vilket är en trygghet för kunden.

- För oss är auktorisationen en kvalitetsstämpel, som visar att Poolia är en seriös och kompetent partner, som erbjuder ett strukturerat och metodiskt arbetssätt, vilket bidrar till kvalitet och trygghet för såväl slutkunden som för våra uppdragsgivare, säger Åsa Edman-Källströmer, vd för Poolia Sverige AB. De auktoriserade omställningsföretagen granskas en gång om året av en partssammansatt auktorisationsnämnd, under ledning av Erik Åsbrink. I nämnden ingår representanter för branschen, Bemanningsföretagen, LO samt Unionen och Akademikerförbunden. Bemanningsföretagens styrelse beslutar om auktorisation. Idag är 28 omställningsföretag auktoriserade enligt Bemanningsföretagens krav.


För ytterligare information kontakta: Åsa Edman Källströmer, vd Poolia Sverige AB Telefon: 0739-44 53 16 e-post: asa.edman-kallstromer@poolia.se