Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Attityderna måste förändras - hur ska arbetsmarknaden se ut för dem över 50?

13:42 / 6 February 2009 Poolia Press release

– Ingen gör det åt dig, ålder är bara ett nummer och det är kompetensen som är viktig, var några av svaren som gavs på frågan hur arbetsmarknaden ser ut i framtiden för dem som är över 50. Representanter från ett stort antal företag hade kommit för att delta i Poolias och Forum 50+ seminarium i ämnet den 4 februari.

– Vi har alltid arbetat för att våra kunder ska få skickliga medarbetare till sina arbetsplatser, sade Åsa Edman Källströmer, vd Poolia Sverige AB. Därför välkomnar vi den nya diskrimineringslagstiftningen. Vi menar att ålder och kön är av mindre betydelse. Det är i stället kompetensen som är viktig.

Uttrycket man är så gammal som man känner sig, känner de flesta till men det kan ändå vara svårt att vara säker på att rekryteraren som sitter mitt emot tycker likadant. Poolia arbetar aktivt för att se människan bakom CV:t . Anders Lönnberg från Novartis, och Forum 50+ siste ordförande, menade att det finns gubbar och gummor som är 25 år, och unga kvinnor och män som är i femtioårsåldern – det enda som skiljer dem åt är erfarenheten på arbetsmarknaden, inte åldern.

– Sanningen är att vi i Sverige inte har en särskilt munter syn på dem som passerat 50. Det sade Amelia Adamo som vill vända på den trenden och istället glamourisera åldrandet. Hon menade att hälsovågen kommer att medföra en högre livskvalitet och därmed ett längre liv. – Det finns många som vill vara kvar i arbetslivet långt efter det att vi har fyllt 60, och därför är det viktigt att ständigt tala om för omgivningen vilka fördelar du har och vända kanske invanda tänkesätt till din fördel, sade Amelia Adamo på det seminarium som Poolia och Forum 50+ nyss genomförde.

– Det är attityder som behöver förändras och det måste man börja göra själv, sade Lena Liljebäck, biträdande generaldirektör på Arbetsförmedlingen. Hon framförde också meningen att de som är lite äldre måste visa att de behövs – både som mentorer och arbetskraft på arbetsplatsen.

– 40-talisterna kommer med all sannolikhet att jobba längre, kanske tills de är sjuttio, och det ställer helt nya krav på arbetsmarknaden som den ser ut idag, sade Marie Silfverstolpe, expert på närings- och arbetsmiljöfrågor på Almega. En positiv inställning är en viktig början, men det är de som rekryterar som kan stå för den snabbaste attitydförändringen.


För ytterligare information kontakta: Åsa Edman Källströmer, vd Poolia Sverige AB, tel 08-555 653 16 Christer Lindblad, informationsansvarig Poolia Sverige AB, tel 0708-08 34 56

Poolias framgång bygger på att vi ständigt strävar efter högsta kvalitet och att vi har specialiserat oss på att hyra ut och rekrytera kvalificerad personal inom våra fokusområden ekonomi, administration, IT och teknik. Poolia har funnits sedan 1989, har verksamhet i sex länder och är noterat på NASDAQ OMX Nordic i Stockholm.

Show as PDF