Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Försvarsmakten väljer Poolia för IT-bemanning

13:50 / 25 November 2009 Poolia Press release

Poolia är en av fem IT-leverantörer som Försvarsmakten väljer att teckna ramavtal med efter avslutad upphandling. Poolia är den leverantör som fått bäst värdering och rankats som nummer ett inom områdena IT-drift och IT-stöd. Avtalsperioden sträcker sig två år framåt, med option på ytterligare 2 år.

- Försvarsmakten har ett stort samhällsansvar och många viktiga uppgifter och vi är väldigt glada över att ha fått förtroendet att vara en långsiktig samarbetspartner, säger Åsa Edman Källströmer, VD för Poolia Sverige AB.

Avtalet gäller IT-drift och IT-stöd på ett 20-tal orter i landet och beräknas omfatta mer än 150 000 konsulttimmar per år.

- Poolia har sedan länge samarbete med flera verk och myndigheter inom IT-området, bl a genom det statliga bemanningsavtalet. Vi har därför gedigen kunskap om, och förståelse för, våra kunders verksamhet och behov, säger Henrik Olsson, försäljningschef på Poolia.

Affärsområdet Poolia IT arbetar med personaluthyrning och rekrytering av kvalificerade IT-konsulter som är specialister på såväl daglig IT-drift, som systemutveckling, integration och affärssystem.


För mer information, kontakta: Henrik Olsson, försäljningschef, Poolia Sverige AB Tel: 073-944 53 18 E-post: henrik.olsson@poolia.se www.poolia.se

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources samt Executive. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien och Tyskland. Genom dotterbolaget Dedicare är Poolia dessutom verksamt inom vårdbemanning i Sverige, Norge och Finland. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show as PDF