Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolias valberedning utsedd

15:01 / 27 October 2009 Poolia Press release

I enlighet med beslutet på Poolias årsstämma 2009 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets största ägare för att utse valberedning inför årsstämman 2010.

Den nya valberedningen har följande sammansättning:

Björn Örås, styrelseordförande och huvudägare Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder Pia Axelsson, Fjärde AP-fonden

Jan Andersson har utsetts till valberedningens ordförande.

Aktieägare i Poolia är välkomna att senast den 31 december 2009 lämna förslag till valberedningens ordförande under adress: Poolia AB, Box 30081, 104 25 Stockholm. Ordinarie årsstämma hålls i bolagets lokaler tisdagen den 27 april 2010 kl 16.00


För mer information kontakta: Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder, tel 076 139 55 00 Björn Örås, styrelseordförande Poolia, tel 070 526 79 97

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources samt Executive. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien och Tyskland. Genom dotterbolaget Dedicare är Poolia dessutom verksamt inom vårdbemanning i Sverige, Norge och Finland. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.