Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolias valberedning utsedd

12:00 / 30 September 2008 Poolia Press release

Poolias valberedning har i uppdrag att föreslå kandidater till styrelsen men även att lämna förslag på ersättning till styrelseledamöter och revisorer.

Poolias största aktieägare och styrelsens ordförande Björn Örås har i samråd utsett följande ägarrepresentanter:

KG Lindvall, Robur fonder Arne Lööw, Fjärde AP-fonden Björn Örås, Poolia AB

KG Lindvall har utsetts till valberedningens ordförande.

Aktieägare i Poolia är välkomna att inkomma med förslag till valberedningens ordförande under adressen: Poolia, Box 30081, 104 25 Stockholm. Ordinarie årsstämma hålls i bolagets lokaler tisdagen den 28 april 2009 kl 16.00.

För mer information, kontakta: KG Lindvall, Robur fonder, 070-559 65 57 Björn Örås, styrelseordförande Poolia, 070-526 79 97

Poolias framgång bygger på att vi ständigt strävar efter högsta kvalitet och att vi har specialiserat oss på att hyra ut och rekrytera kvalificerad personal inom våra fokusområden ekonomi, administration och IT. Poolia har funnits sedan 1989, har verksamhet i fem länder och är noterat på Stockholmsbörsen. Vi arbetar effektivt och engagerat, med det stora företagets resurser och det lilla företagets närhet till både kunder och kandidater.

Show as PDF