Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Dedicare tecknar ramavtal med Stockholms läns landsting

09:23 / 4 July 2008 Poolia Press release

Avtalet omfattar uthyrning av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och läkarsekreterare. Samarbetet löper på två år med möjlighet till förlängning upp till två år. Enligt uppgifter från Stockholms läns landsting (SLL) köper de historiskt in dessa tjänster till ett värde av ca 100 MSEK på årsbasis, dock garanteras inga volymer i avtalet.

– Vi ser samarbetet med Stockholms läns landsting som ytterligare en bekräftelse på vår förmåga att snabbt, kostnadseffektivt och kvalitetssäkrat kunna erbjuda våra kunder kvalificerad vårdpersonal, säger Stig Engcrantz, vd på Dedicare.

För mer information, kontakta: Stig Engcrantz, VD Dedicare, tfn: 08-555 651 07

Dedicares affärsidé är att till lägsta pris förse privata och offentliga företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerad vårdpersonal. Dedicare är ett dotterbolag till Poolia AB och har verksamhet i Sverige och Norge. 2007 omsatte Dedicare drygt 174 miljoner kronor. Se vidare www.dedicare.se.

Show as PDF