Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia har ingått nytt rekryteringsavtal med Regeringskansliet

10:22 / 20 May 2008 Poolia Press release

Poolia är en av de leverantörer som Regeringskansliet har valt som samarbetspartner i ett nytt avtal gällande rekrytering av specialister/ marknadsutsatta grupper i Regeringskansliet. Ramavtalet sträcker sig över två år.

– Vi ser det som en stor ära att få vara med och rekrytera Sveriges viktigaste tjänstemän, och kommer att göra vårt yttersta för att leva upp till det förtroende som Regeringskansliet har gett oss, säger Poolia Sveriges VD Susanna Marcus.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Drygt 4 000 handläggande tjänstemän arbetar med att ta fram underlag och utreda olika frågor inför regeringens beslut. Att styra myndigheter, förbereda internationella möten och företräda Sverige inom till exempel EU är andra viktiga uppgifter för de anställda.


För mer information, kontakta: Susanna Marcus, VD Poolia Sverige, tfn: 08 – 555 655 10, mob: 0739 – 44 55 10

Poolias framgång bygger på att vi ständigt strävar efter högsta kvalitet och att vi har specialiserat oss på att hyra ut och rekrytera kvalificerad personal inom våra fokusområden ekonomi, administration, IT och teknik. Poolia har funnits sedan 1989, har verksamhet i sex länder och är noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Show as PDF