Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Ingen oro för lågkonjunkturen - Varken arbetsgivare eller kandidater har ändrat sina planer

10:17 / 3 March 2008 Poolia Press release

42 procent av arbetsgivarna tänker anställa fler medarbetare under de närmaste sex månaderna, och 16 procent av tjänstemännen tänker söka nytt jobb. Det är samma siffror som för ett halvår sedan, visar Poolias nya Kompetensindikator. ”Den senaste tidens debatt om kreditkris och svagare konjunktur har uppenbarligen inte lett till någon större oro på arbetsmarknaden ännu”, säger Susanna Marcus som är VD för Poolia Sverige.

De senaste månaderna har debattens vågor gått höga om Sverige är på väg in i en lågkonjunktur eller om det bara handlar om en tillfällig nedgång innan kurvorna börjar peka uppåt igen. Detta har dock inte påverkat vare sig viljan att nyanställa eller rörligheten bland kandidaterna. En annan siffra som ligger stabilt sedan förra mätningen är hur stor andel av det bedömda personalbehovet som arbetsgivarna planerar att täcka med inhyrd personal.

– Det är annars ett klassiskt tecken på annalkande lågkonjunktur, att arbetsgivarna börjar tveka om att anställa personal, och i stället väljer att hyra in för att ha större manöverutrymme. Men här ser det ut precis som förra gången: ungefär var sjätte medarbetare kommer att hyras in och resten av behovet täcker man med rekryteringar, säger Susanna Marcus.

Något som har förändrats det senaste halvåret är vilka kanaler de arbetssökande använder för att hitta lediga jobb. Jobbsajter på internet har ökat i betydelse för varje mätning de senaste åren, och har nu gått om både arbetsförmedlingen och annonser i dagspress som den viktigaste informationskällan. Samtidigt ser arbetsgivarna fortfarande dagspress som den viktigaste kanalen för att söka nya medarbetare.

– Här håller det på att ske ett paradigmskifte, och det gäller att arbetsgivarna hakar på om man inte ska missa tåget när det gäller att nå de bästa kandidaterna. Många tror fortfarande att söka jobb på nätet är något för ungdomar och IT-nördar. Men det är en föråldrad världsbild, i dag är både VDar och civilekonomer ute på nätet och spanar efter jobb, säger Susanna Marcus.

Poolias Kompetensindikator genomförs två gånger årligen i samarbete med analysföretaget CFI Group. Undersökningen innehåller en indexfråga som belyser tillgång och efterfrågan på kvalificerad arbetskraft, och mäter även de båda gruppernas inställning till olika frågor som rör arbetssökande och rekrytering. Hela undersökningen finns på www.poolia.se.

För mer information, kontakta: Susanna Marcus, vd för Poolia Sverige, tfn: 08 – 555 655 10, mob: 0739 – 44 55 10 Alexander Todoran, konsult/analytiker, CFI Group, tfn: 08 – 562 800 00

Poolias framgång bygger på att vi ständigt strävar efter högsta kvalitet och att vi har specialiserat oss på att hyra ut och rekrytera kvalificerad personal inom våra fokusområden ekonomi, administration, IT och teknik. Poolia har funnits sedan 1989, har verksamhet i sex länder och är noterat på OMX Nordiska Börs.