Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

VD Johan Eriksson kommenterar Poolias delårsrapport 1 januari – 30 september 2008

08:00 / 29 October 2008 Poolia Press release

Poolia redovisar ökad rörelsemarginal för tredje kvartalet i rad

Sedan årsskiftet har vi successivt lyckats förbättra rörelsemarginalen. Vi har under hela året haft ett stort fokus på effektivitet vilket nu ser ut att kunna ge en långsiktig effekt på Poolias lönsamhet. Tillväxten i tredje kvartalet är 6,3% med en rörelsemarginal på 8,3%.

Intäkter

Koncernens sammanlagda intäkter under tredje kvartalet uppgick till 349 Mkr vilket innebär en tillväxt på 6,3% jämfört med samma period föregående år. Precis som föregående kvartal ser vi en fortsatt ökning av antalet förfrågningar, bortsett från i Storbritannien där efterfrågan har minskat och konkurrensen hårdnat ytterligare. Att tillväxttakten minskat under kvartalet beror främst på att det osäkra konjunkturläget medfört att kundernas beslutsprocesser för rekrytering och inhyrning av personal har blivit alltmer utdragna. Sammantaget för perioden januari-september uppgick intäkterna till 1 076 MSEK vilket är en tillväxt på 9% jämfört med samma period föregående år.

Dedicare har haft sitt absolut starkaste kvartal i bolagets historia. Såväl omsättning som rörelseresultat och marginal överträffar vad som tidigare har redovisats. Dedicare är också den enhet i Poolia som har högst tillväxttakt, +53%. Utvecklingen är positiv i både Sverige och Norge. I september startade Dedicare upp ny verksamhet i Finland.

I Tyskland ser vi en fortsatt stark efterfrågan och under tredje kvartalet ökade intäkterna med 39%. Strategin att bygga en stabil lönsamhet för samtliga kontor har under perioden utvecklats väl.

I Sverige har tillväxttakten avtagit något under tredje kvartalet. Poolia Sverige växte med 7% i kvartalet vilket betyder en avtagande tillväxttakt jämfört med årets två första kvartal. Minskningen beror bl a på att förfrågningarna kom igång något senare än vanligt efter semesterperioden i augusti.

Verksamheten i Finland har utvecklats mycket starkt under året och den trenden fortsatte även under tredje kvartalet. Tillväxttakten var hela 50% och vi ser en fortsatt stor efterfrågan på våra tjänster.

I Danmark växer vi inte i den takt som vi önskar. Under perioden har vi fattat beslut om att organisera om verksamheten för att bättre kunna samordna med Poolia Sverige. Vi ser en stor potential i att se Öresundsregionen som en marknad för såväl kunder som kandidater.

I Storbritannien minskar efterfrågan och konkurrensen hårdnar alltmer, främst inom banksegmentet. Arbetet med att diversifiera vårt erbjudande till att också omfatta kundgrupper som inte drabbats lika hårt av nedgången går enligt plan. Detta har bidragit till att vi under perioden lyckats stabilisera intäkterna.

Resultat

Poolia redovisar för tredje kvartalet i rad en ökad rörelsemarginal. Vårt stora fokus på lönsamhet är en oerhörd styrka för framtiden.

Rörelseresultatet ökade med 49% i tredje kvartalet och med 53% för niomånadersperioden. Samtliga enheter har bidragit positivt till denna effektivitetshöjning.

För ytterligare information kontakta: Johan Eriksson, vd, tel 08-555 650 60 Mats Påhlson, finansdirektör, tel 08-555 650 20

Poolias framgång bygger på att vi ständigt strävar efter högsta kvalitet och att vi har specialiserat oss på att hyra ut och rekrytera kvalificerad personal inom våra fokusområden ekonomi, administration och IT. Poolia har funnits sedan 1989, har verksamhet i fem länder och är noterat på Stockholmsbörsen. Vi arbetar effektivt och engagerat, med det stora företagets resurser och det lilla företagets närhet till både kunder och kandidater.

Show as PDF