Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolias delårsrapport 1 januari – 30 september 2008

08:23 / 29 October 2008 Poolia Press release

• Intäkterna uppgick till 1 076,3 (988,7) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till 86,9 (56,9) MSEK. • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 89,8 (58,6) MSEK. • Resultatet efter skatt uppgick till 64,7 (43,7) MSEK. • Resultatet per aktie uppgick till 3,59 (2,37) SEK. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 75,0 (49,0) MSEK.


För ytterligare information kontakta: Johan Eriksson, vd, tel 08-555 650 60 Mats Påhlson, finansdirektör, tel 08-555 650 20

Show as PDF