Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Expansion av vårdbemanning i Finland

10:00 / 6 October 2008 Poolia Press release

Dedicare öppnar kontor i Helsingfors

Vårdbemanning fortsätter expandera i Finland och efterfrågan på läkare och sjuksköterskor ökar i snabb takt. För att tillmötesgå vårdens efterfrågan på bemannings- och rekryteringstjänster öppnar nu Dedicare kontor i Helsingfors. - Vi bedömer att antalet nya arbetstillfällen inom vårdbemanning i Finland kommer att öka avsevärt varför vi gör denna nyetablering, säger Stig Engcrantz, vd på Dedicare. Vår bedömning grundar sig på de kundkontakter vi haft och det behov vi ser att vården har som helhet. Dedicare kommer att erbjuda samtliga kompetenser inom vårdområdet. Det som för närvarande efterfrågas i första hand är läkare och sjuksköterskor. Det nya Dedicarekontoret är ett välkommet tillskott för vården och patienterna i Finland. Kontoret bemannas av konsultchefer som själva är sjuksköterskor och därmed har de en större förståelse för vården och dess behov. Kunder och patienter kan känna sig trygga då vi garanterar rätt kompetens.

För mer information, kontakta: Stig Engcrantz, vd Dedicare, tel +46 8 555 651 07 eller gå in på www.dedicare.fi

Dedicares affärsidé är att till lägsta pris förse privata och offentliga företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerad vårdpersonal. Dedicare är ett dotterbolag till Poolia AB och har verksamhet i Finland, Norge och Sverige. 2007 omsatte Dedicare drygt 174 miljoner kronor. Se vidare www.dedicare.se

Show as PDF