Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Mats Påhlson lämnar Poolia

Mats Påhlson, CFO på Poolia sedan 2004, har sagt upp sin anställning och slutar senast om sex månader. Han kommer då att börja sitt nya jobb som CFO f...

15:00 / 9 Dec Poolia Press release

Poolias Sverigechef slutar

2008-11-27Susanna Marcus har sagt upp sin anställning som VD för Poolia Sverige AB för att senast om 6 månader börja sitt nya jobb som koncernchef för...

15:00 / 27 Nov Poolia Press release

Expansion av vårdbemanning i Finland

Dedicare öppnar kontor i HelsingforsVårdbemanning fortsätter expandera i Finland och efterfrågan på läkare och sjuksköterskor ökar i snabb takt. För a...

10:00 / 6 Oct Poolia Press release

Poolias valberedning utsedd

Poolias valberedning har i uppdrag att föreslå kandidater till styrelsen men även att lämna förslag på ersättning till styrelseledamöter och revisorer...

12:00 / 30 Sep Poolia Press release

Poolia rekryterar till Qbranch

IT-konsultföretaget Qbranch har valt Poolia som partner inför en kommande storsatsning på rekrytering. Dagens cirka 500 medarbetare ska på kort tid få...

13:57 / 7 May Poolia Press release

Högsta rörelsemarginalen på åtta år

VD Johan Eriksson kommenterar Poolias delårsrapport 1 januari – 31 mars 2008Intäkter Poolia fortsatte att växa under första kvartalet 2008. Koncernens...

13:00 / 24 Apr Poolia Press release

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 14 april 2008 kl 16.00 i bolagets lokaler i Stockholm på Warfvinges väg 20, p...

14:21 / 18 Mar Poolia Press release

Fredrik Anell ny marknadsdirektör på Poolia

Fredrik Anell har rekryterats som marknadsdirektör till Poolia AB. Han kommer närmast från motsvarande befattning på Mercedes-Benz i Sverige och Danma...

12:00 / 1 Feb Poolia Press release