Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Nu har arbetsgivarna vaknat

08:41 / 18 September 2007 Poolia Press release

Ökad konkurrens om kandidater har lett till mer aktiva arbetsgivare

Alltfler arbetsgivare arbetar aktivt för att attrahera kandidater när de söker nya medarbetare. De vanligaste lockbetena är företagets eget varumärke, och möjligheterna till vidareutveckling på den nya arbetsplatsen. Det visar Poolias nya Kompetensindikator.

– Förra gången vi genomförde undersökningen svarade nästan 30% av arbetsgivarna ”inget särskilt” på frågan om vad de lockar med för att få kandidater intresserade. Nu har den siffran sjunkit till 16%, ett tydligt tecken på att arbetsgivarna förstått att det inte bara räcker med att erbjuda ett intressant jobb. Man måste kunna erbjuda en intressant arbetsplats också, säger Susanna Marcus som är vd för Poolia Sverige.

– Det gäller också att vara snabb under rekryteringsprocessen, som arbetsgivare kan man till exempel inte sitta och fundera i flera veckor på vilka man ska kalla till intervju. Då kan de bästa kandidaterna redan ha fått andra jobb.

Att aktiviteten hos arbetsgivarna blivit större har ett tydligt samband med att konkurrensen om den kvalificerade arbetskraften ökar. Siffran på hur många arbetsgivare som behöver öka antalet medarbetare de närmaste sex månaderna går upp för tredje mätningen i rad, och ligger nu på 46%. Men antalet personer som aktivt är ute och letar efter nytt jobb har gått ner, och indexsiffran ”antal potentiella arbetssökande per nytillkommet jobb” har därmed minskat från 9,4 vid förra mätningen till 4,1 i dag.

– Det kan ha samband med att det varit stor rörlighet på marknaden under lång tid nu, och att många har bytt jobb nyligen. Då är man förstås inte lika benägen att söka ett nytt direkt. Det gäller som arbetsgivare både att vässa sitt erbjudande och att veta vilka kanaler man ska använda sig av för att hitta sina nya medarbetare, säger Susanna Marcus.

Poolias Kompetensindikator genomförs två gånger årligen i samarbete med analysföretaget CFI Group. Undersökningen innehåller en indexfråga som belyser tillgång och efterfrågan på kvalificerad arbetskraft, och mäter även de båda gruppernas inställning till olika frågor som rör arbetssökande och rekrytering. Hela undersökningen finns på www.poolia.se.


För mer information, kontakta: Susanna Marcus, vd för Poolia Sverige, tfn: 08 – 555 655 10 Alexander Todoran, konsult/analytiker, CFI Group, tfn: 08 – 562 800 00

Poolias framgång bygger på att vi ständigt strävar efter högsta kvalitet och att vi har specialiserat oss på att hyra ut och rekrytera kvalificerad personal inom våra fokusområden ekonomi, administration, IT och teknik. Poolia har funnits sedan 1989, har verksamhet i sex länder och är noterat på Stockholmsbörsen. Vi arbetar effektivt och engagerat, med det stora företagets resurser och det lilla företagets närhet till både kunder och kandidater. Se www.poolia.se.

Show as PDF