Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia inleder samarbete med Vattenfall

10:14 / 12 June 2007 Poolia Press release

Elenergibolaget Vattenfall räknar med att behöva hyra personal under 2007, bland annat inom områdena ekonomi, lön, kontor, marknad, teknik och IT. För att täcka behovet har man därför inlett ett samarbete med bland annat bemanningsföretaget Poolia, som en av leverantörerna. Avtalet är rikstäckande och innefattar bemanningskonsulttjänster från flera av Poolias yrkesområden.

Avtalet sträcker sig ett år framåt, men intentionerna sträcker sig ännu längre. Poolia har option att teckna för ytterligare ett andra och ett tredje år. – Det känns mycket inspirerande att Vattenfall har förtroende för oss och den kompetens vi har valt att specialisera oss på. I utvärderingskriterierna ingick bl a en bedömning av leverantörens förmåga och kapacitet att leverera rätt kompetens till Vattenfalls affärsområden, säger Susanna Marcus VD för Poolia Sverige.

– Vattenfall verkar på en marknad där höga krav ställs på servicenivå, trygghet, kvalitet och tillgänglighet. Dessa krav stämmer mycket väl med hur vi Poolia arbetar och den kompetens våra konsulter besitter. Vårt strategiska samarbete med Uniflex gör att vi erbjuder en komplett leverans av specialister inom professionell och generell kompetensförsörjning, säger Magnus Nyholm, Försäljningschef Poolia Sverige.

Ramavtalet avser Vattenfalls svenska verksamhet, inklusive dotterbolag, och omfattar personaluthyrning inom Poolias specialiserade yrkesområden, bland annat ekonomi, lön, kontor, marknad, teknik och IT.

Poolia samarbetar med Uniflex för att även säkerställa Vattenfalls behov inom industri, lager, reception och lättare kontorstjänster.


För mer information, kontakta: Susanna Marcus, VD Poolia Sverige, tfn: 08-555 655 10, 0739-44 55 10 Jan Bengtsson, VD Uniflex AB, tfn: 08-555 368 10, 073-600 68 10 Magnus Nyholm, Försäljningschef Poolia Sverige, tfn: 08-555 650 62, 0739-44 50 62 Gert Honnér, Pressekreterare Vattenfall Norden, tfn: 070-539 51 12

Poolias framgång bygger på att vi ständigt strävar efter högsta kvalitet och att vi har specialiserat oss på att hyra ut och rekrytera kvalificerad personal inom våra fokus områden ekonomi, administration, teknik, IT och vård. Poolia har funnits sedan 1989, har verksamhet i sex länder och är noterat på Stockholmsbörsen. Vi arbetar effektivt och engagerat, med det stora företagets resurser och det lilla företagets närhet till både kunder och kandidater. Uniflex är ett bemanningsföretag som arbetar inom områdena industri, lager och kontor. Uniflex är noterat på Stockholmsbörsen och finns idag på 35 orter i Sverige. Se vidare www.uniflex.se Vattenfall Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. Idag producerar Vattenfall el och värme och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största kunderna är industrier, energiföretag, kommuner, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. För vidare information, se www.vattenfall.se.

Show as PDF