Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2007

08:00 / 8 May 2007 Poolia Press release

Fortsatt lönsam tillväxt för Poolia

Pooliakoncernens intäkter för första kvartalet uppgick till 342,4 Mkr, vilket är de högsta intäkterna någonsin för ett enskilt kvartal och 16% högre än motsvarande period föregående år. Tillväxten har skett organiskt. Rörelseresultatet blev 21,4 Mkr, vilket är i nivå med föregående år, och rörelsemarginalen 6,2%. Marknaden utvecklas positivt i samtliga länder.

Koncernens största enhet Poolia Sverige hade under kvartalet intäkter på 206,6 Mkr och växte därmed med 24%. Samtliga regioner och yrkesområden utvecklades positivt. Rörelseresultatet uppgick till 25,5 Mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,3%. Sverige håller därmed kvar lönsamheten på samma nivå som första och även sista kvartalet 2006.

Övriga Norden hade under kvartalet lägre intäkter än förra året. Siffrorna är dock inte jämförbara eftersom verksamheten i Oslo avvecklades under 2006. Lönsamhetsmässigt landade Övriga Norden på en rörelsemarginal om 3,3%. Det positiva resultatet är helt hänförligt till verksamheten i Danmark, medan Finland visar nollresultat för kvartalet.

För Poolia Tysklands del innebar kvartalet kraftig tillväxt och en betydande förbättring av lönsamheten. Verksamheten har nu nått en sådan volym att den bär sin andel av de gemensamma kostnaderna och genererar vinst. Efter förra årets avveckling av icke-kärnverksamhet fokuserar Tyskland nu helt på uthyrning och rekrytering av kvalificerade tjänstemän, och för jämförbara enheter ökade intäkterna i kvartalet med 60%. Rörelsemarginalen blev 12,7%. Resultatet inkluderar kostnader för kontor under uppbyggnad i Düsseldorf och Köln.

I Storbritannien är Poolias strategi att bygga för framtida tillväxt genom att satsa på flera nyetableringar. Poolia Storbritannien hade under kvartalet intäkter på 77,5 Mkr, vilket är i linje med förra året, och ett negativt rörelseresultat. Resultatet inkluderar kostnader för kontor under uppbyggnad i Glasgow, Reading och Canary Wharf (London) och ett nyöppnat kontor i Bristol.

Dedicare (fd Poolia Vård) drivs nu som en helt separat enhet inom Pooliakoncernen. Lanseringen av det egna varumärket har varit positiv och Dedicare växte under kvartalet med 56%. Starkast var tillväxten i Sverige, där uthyrning av både läkare och sjuksköterskor har vuxit kraftigt. Rörelsemarginalen för kvartalet blev 5,0%.


För ytterligare information kontakta: Erik Strand, vd, tel 08-555 650 60 Mats Påhlson, finansdirektör, tel 08-555 650 20

Poolias framgång bygger på att vi ständigt strävar efter högsta kvalitet och att vi har specialiserat oss på att hyra ut och rekrytera kvalificerad personal inom våra fokusområden ekonomi, administration, IT och vård. Poolia har funnits sedan 1989 och har verksamhet i sex länder.

Show as PDF