Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Ett decennium av trygg bemanning för AstraZeneca

09:07 / 24 April 2007 Poolia Press release

Förlänger avtalet med Poolia igen

Efter åtta års samarbete förlänger AstraZeneca sitt förtroende för bemanningsföretaget Poolia i ytterligare två år. Avtalet gäller bemanningstjänster inom samtliga Poolias yrkesområden och sträcker sig fram till sista mars 2009.

Poolia har varit leverantör av bemanningstjänster till AstraZeneca sedan 1999 och fortsätter vara ett stöd i läkemedelsbolagets behov av flexibla lösningar för sin personalstyrka i ytterligare två år.

– AstraZeneca ställer ständigt höga krav på leveransen av våra konsulter och efterfrågar ofta unika kompetenser. De investerar mycket i sina inhyrda konsulter, bl a i form av interna utbildningar annan kompetensutveckling, och de värdesätter därför möjligheten att kunna hyra in personer som de arbetat med tidigare, säger Susanna Marcus, VD för Poolia Sverige.

– Vi har förstått att vårt arbetssätt mot kund, med dedikerade kontaktpersoner, skapar en kontinuitet i samarbetet som AstraZeneca upplever är väldigt viktig. Det är inspirerande att vi får fortsätta utveckla samarbetet, säger Magnus Nyholm, kundansvarig på Poolia för AstraZeneca.

Poolia samarbetar med Uniflex och Dedicare (f.d. Poolia Vård och Poolia Doctor) i detta avtal för AstraZeneca. Uniflex är nischade mot bemanning inom industri-, lager-, och enklare kontorstjänster och Dedicare hyr ut läkare och sjuksköterskor.


För mer information, kontakta: Magnus Nyholm, Försäljningschef Poolia Sverige, tfn: 08-555 650 62, 0739-44 50 62 Susanna Marcus, VD Poolia Sverige tfn: 08-555 655 10, 0739-44 55 10 Jan Bengtsson, VD Uniflex AB, tfn: 08-555 368 10, 073-600 68 10 Stig Engcrantz, VD Dedicare AB, tfn: 08-555 651 07, 0739-44 51 07 Christer Lundberg, Senior Buyer Sweden Purchasing AstraZeneca AB, tfn: 08-553 265 96

Poolias framgång bygger på att vi ständigt strävar efter högsta kvalitet och att vi har specialiserat oss på att hyra ut och rekrytera kvalificerad personal inom våra fokusområden ekonomi, administration och IT. Poolia har funnits sedan 1989, har verksamhet i fem länder och är noterat på Stockholmsbörsen. Se vidare www.poolia.se Uniflex är ett bemanningsföretag som arbetar inom områdena industri, lager och kontor. Uniflex är noterat på Stockholmsbörsen och finns idag på 35 orter i Sverige. Se vidare www.uniflex.se Dedicares affärsidé är att till lägsta pris förse privata och offentliga företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerad vårdpersonal. Dedicare är ett dotterbolag till Poolia AB och har verksamhet i Sverige och Norge. Se vidare www.dedicare.se.

Show as PDF