Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Carina Åkemark ska leda Poolias chefsrekryteringar

11:11 / 16 April 2007 Poolia Press release

I dag börjar Carina Åkemark, tidigare vd för InterSearch, på Poolia. Hennes uppgift blir att leda arbetet med rekryteringar till högre chefstjänster inom Poolias svenska verksamhet.

– Vi har fått ett rejält uppsving de senaste åren när det gäller rekryteringar till högre chefstjänster, och Carina blir en välkommen förstärkning i arbetet med att utveckla den delen av Poolias verksamhet, säger Susanna Marcus som är vd för Poolia Sverige.

Carina Åkemark är ekonom i botten och har lång erfarenhet från bland annat IT-branschen och olika rekryteringsföretag. De senaste åren har hon framför allt arbetat med rekrytering till tyngre tjänster inom IT- och telekombranschen, banksektorn och olika branschorganisationer.

– Jag ser verkligen fram emot att, tillsammans med Poolias professionella medarbetare, fortsätta och stärka rekryteringar i chefssegmentet, säger Carina Åkemark.

Susanna Marcus pekar på att många har en övertro på personliga nätverk och referenser när det gäller att hitta rätt personer till högre tjänster, exempelvis till en ledningsgrupp. Men för en lyckad rekrytering krävs en kombination av tydlig kravprofil, strukturerat urvalsarbete med tester och referenstagningar, och rekryteringskonsultens personliga erfarenhet och fingertoppskänsla.

– Här ser vi att Carinas bakgrund passar mycket bra ihop med Poolias profil och arbetssätt. Jag ser fram emot att samarbeta med henne och ser en stor potential att flytta fram våra positioner ytterligare på rekryteringssidan, säger Susanna Marcus.


För mer information, kontakta: Carina Åkemark, tfn: 08 – 555 651 06, mob: 0730 – 96 51 06 Susanna Marcus, vd Poolia Sverige, tfn: 08 – 555 655 10, mob: 0739 – 44 55 10

Poolias framgång bygger på att vi ständigt strävar efter högsta kvalitet och att vi har specialiserat oss på att hyra ut och rekrytera kvalificerad personal inom våra fokusområden ekonomi, administration och IT. Poolia har funnits sedan 1989, har verksamhet i fem länder och är noterat på Stockholmsbörsen. Vi arbetar effektivt och engagerat, med det stora företagets resurser och det lilla företagets närhet till både kunder och kandidater.

Show as PDF