Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia Vård blir Dedicare

08:49 / 19 March 2007 Poolia Press release

Poolia Vård och Poolia Doctor, som hyr ut och rekryterar sjuksköterskor och läkare, byter namn till Dedicare. Namnbytet markerar att dotterföretaget nu är en helt separat enhet inom Pooliakoncernen.

– Vårdbemanning följer en annan affärslogik än den övriga verksamheten inom Poolia. De har andra kunder, andra kandidater och en marknad som styrs av andra faktorer. Därför känns det naturligt att de nu får ett eget varumärke, säger Poolias vd och koncernchef Erik Strand.

Förberedelserna för namnbytet har pågått sedan i höstas, då Dedicare flyttade till egna lokaler på Kungsholms Strand i Stockholm. Den nya logotypen, som har tagits fram av reklambyrån Ruth, kommer att lanseras i en reklamkampanj med start i morgon.

– Namnet Dedicare är en förkortning av ”dedicated care” och den röda färgen i logotypen symboliserar liv och närhet, säger Dedicares vd Stig Engcrantz.

Bemanning inom vårdsektorn beräknas omsätta cirka 750 miljoner kronor per år i Sverige och marknaden växer kraftigt. I Norge är motsvarande siffra 600 miljoner. Poolias norska vårdverksamhet har hittills bedrivits under namnet Active Nurse men även detta dotterföretag byter nu namn till Dedicare.

– På sikt ska vi etablera oss i fler länder och bli ett av Europas ledande vårdbemanningsföretag. Allt fler människor behöver och vill ha mer vård, och samtidigt är det, på grund av stora pensionsavgångar, allt färre som ska producera vårdtjänsterna. Det öppnar stora möjligheter för oss eftersom vi fungerar som ett komplement till den stationära vårdpersonalen, säger Stig Engcrantz.


För mer information, kontakta: Stig Engcrantz, Dedicares vd, tfn: 08-555 651 07, mob: 073-944 51 07 Erik Strand, Poolias vd och koncernchef, tfn: 08-555 650 60, mob: 0733-92 98 00

Dedicares affärsidé är att till lägsta pris förse privata och offentliga företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerad vårdpersonal. Dedicare är ett dotterbolag till Poolia AB och har verksamhet i Sverige och Norge. 2006 omsatte Dedicare drygt 100 miljoner kronor. Se vidare www.dedicare.se.

Show as PDF