Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Var tredje ekonom letar nytt jobb

10:07 / 8 February 2007 Poolia Press release

25 procent av alla akademiker och tjänstemän inom privata sektorn tänker söka nytt jobb inom det närmaste halvåret. Bland ekonomer är siffran så hög som 36 procent. Det visar Poolias nya Kompetensindikator.

När Kompetensindikatorn genomfördes förra gången för ett halvår sedan uppgav 17 procent av de tillfrågade att de tänkte söka nytt jobb inom de närmaste sex månaderna. Den siffran har nu stigit betydligt. Även antalet arbetstillfällen väntas öka men inte i samma takt, och indexsiffran för antalet tillgängliga personer per ny tjänst har därmed ökat från 6,7 till 9,4.

– Det kan ju verka förvånande med tanke på att många företag upplever en brist på kvalificerad arbetskraft. Men vi ser en tydlig trend att många kandidater söker flera jobb samtidigt, och det händer oftare att de hoppar av antingen under rekryteringsprocessen eller under de första månaderna på det nya jobbet. Arbetsgivarna kan alltså inte luta sig tillbaka bara för att antalet sökande väntas öka, säger Poolias vd och koncernchef Erik Strand.

Den ökade rörligheten syns även i andra delar av Kompetensindikatorn. På frågan om vilka informationskällor man använder för att leta efter nytt jobb så kommer samma kanaler i topp som vid förra mätningen, men samtliga alternativ får betydligt fler röster den här gången. Samma tendens syns när frågan gäller vad som är viktigt för att man ska ta ett visst jobb. Det är fortfarande hög lön, attraktiva arbetsuppgifter och trivsam arbetsplats som toppar listan, men de tillfrågade nämner spontant många fler alternativ.

– Det här visar att medvetenheten om jobbsökarfrågor har ökat sedan förra mätningen, och det är ju naturligt när rörligheten ökar. Tyvärr verkar dock inte arbetsgivarna ha hängt med i utvecklingen. När vi frågar vad man lockar med för att få kandidater intresserade av deras företag tycker 30 procent inte att de behöver locka med något särskilt. De företagen kommer att bli förlorare i kampen om arbetskraften, säger Erik Strand.

Poolias Kompetensindikator genomförs två gånger årligen i samarbete med analysföretaget CFI Group. Undersökningen innehåller en indexfråga som belyser tillgång och efterfrågan på kvalificerad arbetskraft, och mäter även de båda gruppernas inställning till olika frågor som rör arbetssökande och rekrytering. En sammanfattning av resultaten presenteras i tidningen CV och hela undersökningen finns också på www.poolia.se.


För mer information, kontakta: Erik Strand, Poolias vd och koncernchef, tfn: 0733 – 92 98 00 Alexander Todoran, konsult/analytiker, CFI Group, tfn: 08 – 562 800 00

Poolias framgång bygger på att vi ständigt strävar efter högsta kvalitet och att vi har specialiserat oss på att hyra ut och rekrytera kvalificerad personal inom våra fokusområden ekonomi, administration, IT och vård. Poolia har funnits sedan 1989, har verksamhet i sex länder och är noterat på Stockholmsbörsen. Vi arbetar effektivt och engagerat, med det stora företagets resurser och det lilla företagets närhet till både kunder och kandidater. Se www.poolia.se.

Show as PDF