Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Erik Strand avgår som vd i Poolia

08:01 / 15 February 2007 Poolia Press release

Erik Strand, vd och koncernchef i Poolia AB, har sagt upp sin anställning. Han kvarstannar tillsvidare och rekrytering av ny vd inleds omedelbart.

– När jag kom till Poolia 2003 hade företaget gått med förlust i elva kvartal. Den primära uppgiften har varit att återställa lönsamheten genom en kombination av fortsatta effektiviseringar och offensiva satsningar. Det är med stolthet och glädje jag kan konstatera att 2006 blev Pooliakoncernens bästa någonsin och att bolagets marknadsvärde har tredubblats. Nu kommer Poolia att gå in i en ny fas med ökad satsning på utlandsverksamheten och det är ett lämpligt tillfälle för mig att lämna. Jag kommer förstås att sakna alla fantastiska människor på Poolia, men jag ser fram emot att kunna lägga full kraft på att utveckla mina egna verksamheter, dels ett företag inom fastighetsbranschen och dels ett riskkapitalbolag med inriktning på IT och telekom, säger Erik Strand.

– Erik Strand har gjort en utomordentlig insats med att återställa lönsamheten i Poolia. Särskilt markant är återhämtningen i Sverige. Erik Strand har gjort en ”turn around” med Poolia de här åren, och bolaget har nu återvunnit god lönsamhet och bra kassaflöde. Vi tackar Erik Strand för hans goda insatser och önskar honom lycka till i hans nya uppgifter, säger Poolias styrelseordförande och grundare Björn Örås.

Poolia är en decentraliserad organisation där verksamheten hålls samman i ett moderbolag medan den operativa verksamheten sker i dotterbolagen som har självständigt fungerande företagsledningar. I Sverige drivs rörelsen i två separata aktiebolag, Poolia Sverige AB och Poolia Vård AB. I övriga Europa finns för närvarande dotterbolag i Storbritannien, Tyskland, Danmark och Finland.


För mer information, kontakta: Erik Strand, Poolias vd och koncernchef, tfn: 08-555 650 60, mob: 0733-92 98 00

Poolias framgång bygger på att vi ständigt strävar efter högsta kvalitet och att vi har specialiserat oss på att hyra ut och rekrytera kvalificerad personal inom våra fokusområden ekonomi, administration, IT och vård. Poolia har funnits sedan 1989, har verksamhet i sex länder och är noterat på Stockholmsbörsen. Vi arbetar effektivt och engagerat, med det stora företagets resurser och det lilla företagets närhet till både kunder och kandidater.

Show as PDF