Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Dedicare störst i Sverige på uthyrning av sjuksköterskor

08:48 / 29 November 2007 Poolia Press release

Dedicare, ett bolag i Pooliakoncernen, är nu störst i Sverige på sjuksköterskebemanning. Efter flera år av stadig tillväxt har bolaget nått ett av sina mål – att bli den största leverantören av skötersketjänster till vården i Sverige.

Dedicare fortsätter att växa snabbt och omsatte drygt 120 miljoner kronor till och med september i år. Detta motsvarar en tillväxt på 62% mot föregående år, att jämföra med marknadens tillväxt på 29%.*

Generellt är inhyrning den billigaste och snabbaste lösningen för vården jämfört med exempelvis övertidsuttag på en redan hårt belastad personal. Dessutom visar forskning enbart på positiva effekter för svenska vårdgivare vid inhyrning. Detta ger Dedicare goda förutsättningar att fortsätta utveckla samarbetet med sina kunder, både inom privat och offentlig sektor. **

– I dag är Dedicare det naturliga valet för vårdgivare i Sverige och Norge när det behövs läkare eller sjuksköterskor. På sikt ska vi etablera oss i fler länder och bli ett av Europas ledande vårdbemanningsföretag. Allt fler människor behöver och vill ha mer vård, och samtidigt är det, på grund av stora pensionsavgångar, allt färre som ska producera vårdtjänsterna. Det öppnar stora möjligheter för oss eftersom vi fungerar som ett komplement till kundens egen vårdpersonal, säger Dedicares VD Stig Engcrantz.

För mer information, kontakta: Stig Engcrantz, VD Dedicare, tfn: 08-555 651 07

Dedicares affärsidé är att till lägsta pris förse privata och offentliga företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerad vårdpersonal. Dedicare är ett dotterbolag till Poolia AB och har verksamhet i Sverige och Norge. 2006 omsatte Dedicare drygt 100 miljoner kronor. Se vidare www.dedicare.se. * Enligt UC Branschrapport - Personaluthyrning och rekrytering 2007:2 samt statistik från Bemanningsföretagen Almega ** Enligt Dagens Medicin 10 oktober 2007

Show as PDF