Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Näringslivstoppar gör reklam för Poolia i ny kampanj

13:00 / 15 October 2007 Poolia Press release

Tre av de tyngsta profilerna i svenskt näringsliv – Jan Carlzon, Claes Dahlbäck och Olof Stenhammar – är frontfigurer i Poolias nya reklamfilmer som börjar visas måndagen den 15 oktober. Det är första gången näringslivsprofiler på den nivån gör reklam för ett annat företag än det egna.

– Poolia är ett oerhört starkt varumärke på den svenska marknaden. Nu tar vi nästa steg för att ytterligare tydliggöra vår specialisering, det vill säga att vi bara jobbar med kvalificerade tjänstemän och att vi erbjuder både rekryterings- och uthyrningstjänster, säger Poolia Sveriges marknadschef Niclas Nässlander.

Arvodena för de tre aktörernas insatser kommer att gå till Johanniterhjälpen, en ideell hjälporganisation som har många medlemmar från näringslivet. Organisationen verkar huvudsakligen i Sverige men även i viss utsträckning internationellt.

– Johanniterhjälpen är antagligen ganska okänd för den breda allmänheten, men den uträttar ett stort arbete i det tysta. Syftet är att i kristen anda bistå nödlidande och sjuka, och det sker både via samverkan med andra hjälporganisationer och via direkt stöd till olika projekt. Vi ser samarbetet med Poolia som ett sätt att både få in pengar till projekten och att uppmärksamma Johanniterhjälpen och dess arbete, säger organisationens representant Hans-Eric von der Groeben.

Bakom reklamkampanjen, som startar ikväll med att en av de nya filmerna går i flera olika TV-kanaler, står reklambyrån ANR BBDO och produktionsbyrån Delorean. Temat för kampanjen är det väl inarbetade ”Behöver du hjälp? Ring Poolia”.

– Vi har byggt kännedomen om Poolia med ett långsiktigt arbete under många år, bland annat med ”Behöver du hjälp?” som har varit mycket framgångsrikt. Tack vare Johanniter¬hjälpen har vi kunnat bygga vidare på det temat i de nya filmerna, säger Niclas Nässlander.


För mer information, kontakta: Niclas Nässlander, marknadschef Poolia Sverige, tfn: 08-555 650 55, mob: 073-944 50 55 Hans-Eric von der Groeben, representant Johanniterhjälpen, mob: 070-746 20 00

Poolias framgång bygger på att vi ständigt strävar efter högsta kvalitet och att vi har specialiserat oss på att hyra ut och rekrytera kvalificerad personal inom våra fokusområden ekonomi, administration, IT och teknik. Poolia har funnits sedan 1989, har verksamhet i sex länder och är noterat på Stockholmsbörsen. Vi arbetar effektivt och engagerat, med det stora företagets resurser och det lilla företagets närhet till både kunder och kandidater. Se www.poolia.se.

Show as PDF