Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Kommuner dåligt förberedda för kommande chefsbrist

08:50 / 8 October 2007 Poolia Press release

De närmaste åren går över hälften av cheferna i Sveriges kommuner i pension. Men bara 40 procent av kommunerna har någon plan för hur man ska hitta alla nya chefer som behövs. Det visar en ny undersökning från bemanningsföretaget Poolia.

Personalcheferna i Sveriges kommuner har ett stort problem framför sig: de närmaste tio åren kommer över hälften av cheferna i deras verksamheter att pensionera sig. Men att vara medveten om problemet och att göra något åt det är inte samma sak. Bara 40% av kommunerna har någon handlingsplan eller strategi för att möta behovet av nya chefer. Bland de kommuner som har kommit igång med aktiviteter för att säkra sin framtida chefsförsörjning är interna ledarutvecklingsprogram det vanligaste (36% av kommunerna), följt av traineeprogram (11%).

– Vi tycker det är mycket klokt att börja med att inventera vilka chefsämnen som finns i den egna organisationen. Men interna rekryteringar kommer inte att räcka för att täcka de stora behoven av nya chefer, säger Susanna Marcus som är vd för Poolia Sverige.

Att locka chefer utifrån verkar dock inte vara något som kommunerna planerar för. Bara 5% har jobbat med åtgärder för att göra kommunen mer attraktiv som arbetsgivare.

– Det är en förvånansvärt låg siffra. Vi som rekryterare vet hur viktigt det är att kunna beskriva både jobbet i sig på ett lockande sätt, men också att på ett trovärdigt sätt förklara varför man är attraktiv som arbetsgivare. I privata näringslivet arbetar många företag med att stärka sina arbetsgivarvarumärken, men det sättet att tänka har tydligen inte trängt igenom i den kommunala sektorn ännu.

– Det här är inte ett problem någon gång i framtiden, det är något man måste jobba med nu. 40-talisterna har redan börjat gå hem, och det tar tid att få fram nya chefer. Kommunerna har all anledning att ta den här frågan på allvar om de ska hitta alla de chefer de behöver, säger Susanna Marcus.


För mer information, kontakta: Susanna Marcus, vd för Poolia Sverige, tfn: 08 – 555 655 10 Om undersökningen: EDB ringde på Poolias uppdrag till personalcheferna i samtliga 290 kommuner i Sverige. 239 kommuner svarade vilket motsvarar en svarsfrekvens på 82%. Hela undersökningen finns på www.poolia.se.

Poolias framgång bygger på att vi ständigt strävar efter högsta kvalitet och att vi har specialiserat oss på att hyra ut och rekrytera kvalificerad personal inom våra fokusområden ekonomi, administration, IT och teknik. Poolia har funnits sedan 1989, har verksamhet i sex länder och är noterat på Stockholmsbörsen. Vi arbetar effektivt och engagerat, med det stora företagets resurser och det lilla företagets närhet till både kunder och kandidater.

Show as PDF