Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

AMS väljer Poolia

08:43 / 11 January 2007 Poolia Press release

som leverantör till samtliga statliga myndigheter

Poolia har blivit utsett att, under två år framöver, fortsätta leverera bemanningstjänster till samtliga statliga myndigheter och verk. Ramavtalet är rikstäckande och omfattar kvalificerade tjänstemän inom yrkesområdena IT, kontorsadministration, ekonomi, omsorg och information.

– Dessa yrkesområden är också de som Poolia strategiskt har valt att fokusera på, kvalificerade tjänstemän inom ekonomi, IT och administration. Den tydligheten av kompetensinriktning, tillsammans med en klar bild över våra arbetsprocesser, är en av orsakerna till förtroendet AMS har givit oss, säger Susanna Marcus, vd Poolia Sverige.

Inom yrkesområdet IT står Poolia som prioriterad leverantör, där konsulttjänster som nätverkstekniker, systemutvecklare, systemanalytiker och IT-chefer kan komma att levereras.

Även inom yrkesområdet Omsorg fick Poolia det högsta förtroendet, som prioriterad leverantör av bland annat allmänläkare, psykiatrer och sjuksköterskor.

Ramavtalet är tecknat med Arbetsmarknadsstyrelsen, som upphandlar personaluthyrningstjänster åt samtliga statliga myndigheter och verk i hela landet. Avtalet gäller i två år, med option på ett års förlängning.


Maria Sörensen, Key Account Manager Poolia, tfn: 08-555 652 10, mob: 073-944 52 10 Susanna Marcus, vd Poolia Sverige, tfn: 08-555 655 10, mob: 073-944 55 10 Terje Carlsson, AMS, tfn: 08-586 060 00

Poolias framgång bygger på att vi ständigt strävar efter högsta kvalitet och att vi har specialiserat oss på att hyra ut och rekrytera kvalificerad personal inom våra fokusområden ekonomi, administration, IT och vård. Poolia har funnits sedan 1989, har verksamhet i sex länder och är noterat på Stockholmsbörsen. Vi arbetar effektivt och engagerat, med det stora företagets resurser och det lilla företagets närhet till både kunder och kandidater.

Show as PDF