Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Trivsel och rätt attityd viktigare än många tror

14:31 / 20 September 2006 Poolia Press release

Rätt attityd är viktig när man söker jobb, det är nog de flesta medvetna om nuförtiden. Men riktigt hur central attityden är underskattar många arbetssökande. Arbetsgivarna å sin sida är inte medvetna om hur viktig trivseln på arbetsplatsen är för de jobbsökande.

Vad är viktigast för att du ska ta ett (nytt) jobb? Den frågan ställdes till ett antal tjänstemän och akademiker i en nyligen genomförd undersökning från bemannings¬företaget Poolia. Svarslistan toppas av hög lön, följt av omväxlande arbetsuppgifter och trivsel.

Men att trivseln är så pass viktig har inte slagit igenom hos arbetsgivarna. I samma undersökning tillfrågade ett antal privata arbetsgivare om vad de lockar med för att få sökande till sina jobberbjudanden. I deras svar kom omväxlande arbetsuppgifter på första plats, följt av kompetensutveckling. Trivsel däremot fanns inte ens med på listan, och så många som 15% av företagen ansåg inte att de behövde locka med något särskilt.

En annan fråga rörde vilka egenskaper som är viktiga när arbetsgivaren väljer vem som ska få en viss tjänst. De jobbsökande trodde att rätt utbildning, rätt erfarenhet och rätt attityd väger ungefär lika tungt. Arbetsgivarna själva gav dock en helt annan bild, där rätt attityd viktades till 40%, rätt erfarenhet till 32% och rätt utbildning till endast 28%.

− Uppenbarligen har de som söker rätt folk och de som söker rätt jobb en ganska dålig bild av hur man tänker ”på andra sidan”. De här siffrorna borde bli en väckarklocka för många, säger Poolias vd och koncernchef Erik Strand.

Poolias Kompetensindikator genomförs två gånger årligen i samarbete med analysföretaget CFI Group. Undersökningen innehåller en indexfråga som belyser tillgång och efterfrågan på kvalificerad arbetskraft, och mäter även de båda gruppernas inställning till olika frågor som rör arbetssökande och rekrytering. En sammanfattning av resultaten presenteras i tidningen CV och hela undersökningen finns också på www.poolia.se.


För mer information, kontakta: Erik Strand, Poolias vd och koncernchef, tfn: 08 – 555 650 60, 0733 – 92 98 00 Alexander Todoran, konsult/analytiker, CFI Group, tfn: 08 – 562 800 00

Poolias framgång bygger på att vi ständigt strävar efter högsta kvalitet och att vi har specialiserat oss på att hyra ut och rekrytera kvalificerad personal inom våra fokusområden ekonomi, administration, IT och vård. Poolia har funnits sedan 1989, har verksamhet i sex länder och är noterat på Stockholmsbörsen. Vi arbetar effektivt och engagerat, med det stora företagets resurser och det lilla företagets närhet till både kunder och kandidater. Se www.poolia.se.

Show as PDF