Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2006

08:00 / 16 August 2006 Poolia Press release

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen ökade med 11% från 261,1 Mkr till 288,9 Mkr och rörelseresultatet ökade från 8,8 Mkr till 16,2 Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,6%. Andelen rekrytering har ökat från 9% av omsättningen till 11%. Marknaden visar fortsatt god tillväxt i samtliga länder och det råder brist på kvalificerade kandidater inom flera yrkesområden.

Såväl intäkter som resultat har påverkats negativt av att påsken i år inföll under andra kvartalet. Ser man till hela perioden januari – juni ökade koncernens omsättning med 20% till 584,1 Mkr, och rörelseresultatet uppgick till 37,4 Mkr jämfört med 13,3 Mkr för samma period föregående år, motsvarande en rörelsemarginal på 6,4%. Vinsten efter skatt ökade från 8,0 till 28,0 Mkr.

På Poolias största marknad Sverige ökade omsättningen för kvartalet med 21% till 159,9 Mkr. Sverige är det land som påverkas mest av påskens placering. För hela perioden januari – juni blev omsättningsökningen 32%. Rörelsemarginalen var för kvartalet 8,5% och för halvåret 10,4%. Samtliga regioner visade under första halvåret god tillväxt och positiv lönsamhetsutveckling, med starkast utveckling i Region Öst.

I Övriga Norden fortsätter alla tre länderna att visa stark tillväxt och segmentet är lönsamt även detta kvartal. Omsättningen ökade med 29% jämfört med motsvarande period föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 3,4%.

I Storbritannien håller trenden i sig att London utvecklas starkt medan de mindre kontoren i Edinburgh och Reading lämnar negativa bidrag. Sammantaget ökade Poolia Storbritannien sin omsättning för kvartalet med 5%, och rörelsemarginalen blev 2,8%.

Tyskland fortsätter att visa kraftig tillväxt i kärnverksamheten, där omsättningen under kvartalet ökade med 78%. Avvecklingen av kvarvarande icke-kärnverksamhet i Hamburg följer plan men har genererat lägre kostnader än beräknat, varför 2,0 Mkr av tidigare reserverade medel har lösts upp. Totalt minskade omsättningen i den tyska verksamheten under kvartalet med 33% och rörelsemarginalen uppgick till 9,4%.

För Poolia Vård växer uthyrning av sjuksköterskor i både Sverige och Norge medan läkarverksamheten har haft en fortsatt minskning. Totalt minskade omsättningen under kvartalet med 3% och rörelsemarginalen uppgick till 4,8%.


För ytterligare information kontakta: Erik Strand, vd, tel 08-555 650 60 Mats Påhlson, finansdirektör, tel 08-555 650 20

Poolia är ledande inom kvalificerad bemanning och finns på drygt 20 orter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Verksamheten omfattar tjänsteområdena Personaluthyrning och Rekrytering. Poolia erbjuder kvalificerad personal framför allt inom Ekonomi, Administration, IT och Vård.

Show as PDF