Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia hjälper Peab att växa

08:40 / 28 June 2006 Poolia Press release

Stockholm/Mälardalen är landets hetaste byggmarknad och det märker bland annat Division Bostad i Peab, som växer så det knakar och nu anlitar Poolia för att hitta fler medarbetare.

Uppdraget omfattar drygt 20 tjänster, bland annat som platschefer, arbetsledare och inköpare. Poolia tar fram ett antal lämpliga kandidater till Peab, som sedan själva gör intervjuer och tar referenser.

– Vi har valt det här upplägget eftersom Poolia har en bra närvaro på marknaden och kan hjälpa oss att nå ut till grupper av kandidater som kanske inte hade hittat till oss annars. Däremot har vi bra kompetens i huset för att sålla fram rätt personer att anställa, så det har vi valt att göra själva, säger Thomas Lindell, personalchef på Division Bostad i Peab.

– Det här är ett bra exempel på hur vi på Poolia kan hjälpa de kunder som så önskar med delar av rekryteringsprocessen. En del gör som Peab och tar vår hjälp med att hitta kandidater, andra väljer att ta fram kandidaterna själva och ber oss att göra tester och intervjuer, säger Susanna Marcus, vd för Poolia Sverige.


För mer information, kontakta: Susanna Marcus, vd Poolia Sverige, tfn: 08 – 555 655 10 Thomas Lindell, personalchef Peab Division Bostad, tfn: 0733 – 37 11 04

Poolia är ledande inom kvalificerad bemanning och finns på drygt 20 orter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Vi erbjuder kvalificerad personal för uthyrning och rekrytering inom framför allt ekonomi, administration, IT och vård. Se www.poolia.se. Peab är ett bygg- och anläggningsföretag vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av byggprocessen. Vi är en av Sveriges största byggarbetsgivare. Peab uppför drygt 2 000 nya bostäder per år i Stockholm, Uppsala och Mälardalen och arbetar med både stora och små projekt. Se www.peab.se.

Show as PDF