Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia startar tidning om kompetensfrågor

08:00 / 13 March 2006 Poolia Press release

Poolia ger ut en ny tidning riktad till kunder och kandidater. Namnet på den nya tidningen blir CV. Tidningen kommer att handla om kompetensfrågor sett ur två perspektiv, dels från dem som letar efter rätt folk och dels från dem som letar efter rätt jobb.

CV ska handla om relationen mellan de som jobbar och de som anställer, det vill säga ur arbetsgivarens perspektiv hur man säkerställer att företaget har rätt kompetens i olika situationer, och omvänt hur man som anställd kan hitta rätt jobb och utvecklas på jobbet. – Det finns många frågor som är spännande att belysa både ur företagets och ur medarbetarens perspektiv. Det kan handla om till exempel konkreta tips kring anställningsintervjuer, om synen på fasta anställningar kontra tillfälliga konsultuppdrag, eller om utvecklingen på arbetsmarknaden i stort, säger Helena Nilsson som är informationschef på Poolia och chefredaktör för den nya tidningen.

Tidningen ges inledningsvis endast ut i Sverige, men Helena Nilsson utesluter inte att det kan bli fråga om ytterligare språkversioner framöver. – Poolia finns ju i sex länder i dag och vi har som ambition att expandera till ännu fler i framtiden. Så det kan mycket väl tänkas att CV kommer att göras på ytterligare språk längre fram. Vi kommer dock redan från start att skriva om många frågor utifrån ett europeiskt perspektiv. Med den ökade rörlighet som råder på dagens arbetsmarknad är detta intressant för många svenskar, både som arbetstagare och som arbetsgivare.

CV produceras av Appelberg, ett av Sveriges största företag inom PR och redaktionell kommunikation. – Uppdraget att göra CV är oerhört inspirerande. Tidningen handlar om människor och om frågor som berör många på arbetsmarknaden. Det blir med andra ord intressant läsning för en bred målgrupp, säger Calle Ericsson, redaktionschef på Appelberg.

Första numret av CV kommer i början av maj och därefter blir frekvensen fyra gånger per år. Ansvarig utgivare är Poolias VD och koncernchef Erik Strand.


För mer information, kontakta: Helena Nilsson, Poolias informationschef, tfn: 08-555 650 11, 0739-44 50 11 Calle Ericsson, redaktionschef på Appelberg, tfn: 08-406 54 27, 0733-94 96 90

Poolia är ledande inom kvalificerad bemanning och finns på drygt 20 orter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Vi erbjuder kvalificerad personal för uthyrning och rekrytering inom framför allt Ekonomi, Administration, IT och Vård. Se www.poolia.se.

Show as PDF