Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolias valberedning utsedd - rättelse

10:55 / 26 October 2006 Poolia Press release

(Bortse från tidigare utskickad version)

Poolias valberedning har i uppdrag att föreslå kandidater till styrelsen men även att lämna förslag på ersättning till styrelseledamöter och revisorer.

Poolias största aktieägare och styrelsens ordförande Björn Örås har i samråd utsett följande ägarrepresentanter: Thomas Ehlin, Nordea Fonder AB KG Lindvall, Robur Fonder AB Björn Örås, Poolia

Thomas Ehlin har utsetts till valberedningens ordförande.

Aktieägare i Poolia är välkomna att inkomma med förslag till valberedningens ordförande under adressen: Poolia, Box 30081, 104 25 Stockholm. Ordinarie årsstämma hålls i bolagets lokaler torsdagen den 12 april 2007 kl 15.00.


För mer information, kontakta: Thomas Ehlin, Nordea Fonder AB, 08-57 94 20 22 Björn Örås, styrelseordförande Poolia, 070-526 79 97

Poolias framgång bygger på att vi ständigt strävar efter högsta kvalitet och att vi har specialiserat oss på att hyra ut och rekrytera kvalificerad personal inom våra fokusområden ekonomi, administration, IT och vård. Poolia har funnits sedan 1989 och har verksamhet i sex länder.

Show as PDF