Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2006

13:00 / 25 October 2006 Poolia Press release

Högsta omsättningen någonsin – fortsatt förbättrad lönsamhet

Pooliakoncernen fortsatte även under årets tredje kvartal att öka försäljningen och förbättra lönsamheten. Omsättningen uppgick till 305,1 Mkr vilket är den högsta siffran någonsin för ett enskilt kvartal. Rörelseresultatet blev för kvartalet 19,0 Mkr vilket är en fördubbling jämfört med föregående år och motsvarar en rörelsemarginal på 6,2%. Marknaden har fortsatt att utvecklas positivt i samtliga länder.

Poolia Sverige växte under kvartalet med 40% vilket tangerar den kraftiga tillväxten för årets första kvartal. Totalt under året har Poolia Sverige därmed ökat sin omsättning med 34%. Samtliga regioner och yrkesområden växer, med den starkaste utvecklingen i region Öst. Den starka efterfrågan har gjort att beläggningsgraden för resurskonsulterna är fortsatt god, och i kombination med ett fortsatt effektiviseringsarbete ledde detta till en rörelsemarginal under kvartalet på 8,3%.

I Övriga Norden har vi under kvartalet investerat för tillväxt genom att öka antalet anställda på innesidan, vilket har påverkat lönsamheten under kvartalet negativt. Omsättningsmässigt har Danmark haft en mycket god utveckling medan tillväxten i Finland och Norge har varit på en lägre nivå.

Poolia Storbritannien hade sitt starkaste kvartal någonsin, sett både till omsättning och till resultat. De åtgärder som den nya ledningen vidtog i våras börjar nu ge effekt, och rörelsemarginalen blev för kvartalet 6,0%. Mest positiv är utvecklingen för Londonkontoret, som under kvartalet också har öppnat en filial i finansdistriktet Canary Wharf.

I Tyskland har arbetet med att avveckla all icke-kärnverksamhet i Hamburg slutförts enligt tidigare uppgjord plan. Vi har därför löst upp återstoden av de tidigare reserverade medel som inte kommer att tas i anspråk. Detta har gett ett positivt tillskott till kvartalets rörelseresultat med 2,0 Mkr. Den kvarvarande tyska verksamheten fortsatte att växa kraftigt. Vi har dock ännu inte nått en sådan volym i den återstående tyska verksamheten att den fullt ut täcker sina gemensamma kostnader.

För Poolia Vård fortsatte under kvartalet den tidigare utvecklingen med kraftig tillväxt på sjuksköterskesidan men minskning på läkarsidan, vilket sammantaget gav en svagt positiv tillväxt. Rörelsemarginalen har förbättrats betydligt tack vare internt effektiviseringsarbete och landade för kvartalet på 8,5%.


För ytterligare information kontakta: Erik Strand, vd, tel 08-555 650 60 Mats Påhlson, finansdirektör, tel 08-555 650 20

Poolias framgång bygger på att vi ständigt strävar efter högsta kvalitet och att vi har specialiserat oss på att hyra ut och rekrytera kvalificerad personal inom våra fokusområden ekonomi, administration, IT och vård. Poolia har funnits sedan 1989 och har verksamhet i sex länder.

Show as PDF