Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Ändrade datum för rapport och bolagsstämma

09:46 / 31 January 2006 Poolia Press release

Poolias kommer fortsättningsvis att lämna ekonomiska rapporter före börsens öppning dagen efter styrelsens möten. Första gången detta tillämpas blir när bokslutskommunikén för 2005 offentliggörs, vilket kommer att ske klockan 08.00 fredagen den 17 februari 2006.

Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas torsdagen den 6 april klockan 15.00. Kallelse kommer att skickas ut till aktieägarna i laga tid.

De tidigare kommunicerade datumen 16 februari för bokslutskommuniké respektive 11 april för bolagsstämma är därmed inaktuella.


För mer information, kontakta: Helena Nilsson, Poolias informationschef, tfn: 08 – 555 650 11, 0739 – 44 50 11

Poolia är ledande inom kvalificerad bemanning och finns på drygt 20 orter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Verksamheten omfattar tjänsteområdena Personaluthyrning och Rekrytering. Poolia erbjuder kvalificerad personal inom yrkesområdena Ekonomi, Bank & Finans, IT, Kontor, HR, Lön, Teknik, Sälj & Marknad, Juridik, Vård samt Life Science.

Show as PDF