Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Poolias valberedning utsedd - rättelse

(Bortse från tidigare utskickad version)Poolias valberedning har i uppdrag att föreslå kandidater till styrelsen men även att lämna förslag på ersättn...

10:55 / 26 Oct Poolia Press release

Poolias valberedning utsedd

Poolias valberedning har i uppdrag att föreslå kandidater till styrelsen men även att lämna förslag på ersättning till styrelseledamöter och revisorer...

14:54 / 25 Oct Poolia Press release

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2006

Högsta omsättningen någonsin – fortsatt förbättrad lönsamhetPooliakoncernen fortsatte även under årets tredje kvartal att öka försäljningen och förbät...

13:00 / 25 Oct Poolia Press release

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2006

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhetPooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med mo...

08:00 / 16 Aug Poolia Press release

Poolia hjälper Peab att växa

Stockholm/Mälardalen är landets hetaste byggmarknad och det märker bland annat Division Bostad i Peab, som växer så det knakar och nu anlitar Poolia f...

08:40 / 28 Jun Poolia Press release

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2006

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länderPooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebä...

08:00 / 5 May Poolia Press release

Per Uebel invald i Poolias styrelse

Kommuniké från Poolia AB:s årsstämma den 6 april 2006Årsstämman i Poolia AB (publ) fattade i dag följande beslut:Val av styrelseledamöter De tidigare ...

16:39 / 6 Apr Poolia Press release

Poolia säljer delar av sin tyska verksamhet

Som en del i det tidigare aviserade omstruktureringsarbetet har Poolia tecknat avtal med Argo Personal Service GmbH om försäljning av A&Z Arbeit & Zei...

08:28 / 29 Mar Poolia Press release

Poolia startar tidning om kompetensfrågor

Poolia ger ut en ny tidning riktad till kunder och kandidater. Namnet på den nya tidningen blir CV. Tidningen kommer att handla om kompetensfrågor set...

08:00 / 13 Mar Poolia Press release

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 april 2006 kl 15.00 i bolagets lokaler i Stockholm på Warfvinges väg 20, p...

08:00 / 8 Mar Poolia Press release

Poolia öppnar kontor i Düsseldorf

Den 1 mars öppnar Poolia ett nytt kontor i Düsseldorf. Därmed finns Poolia på fem orter i Tyskland.– Vi har hittat helt rätt medarbetare till Düsseldo...

12:20 / 17 Feb Poolia Press release

Ändrade datum för rapport och bolagsstämma

Poolias kommer fortsättningsvis att lämna ekonomiska rapporter före börsens öppning dagen efter styrelsens möten. Första gången detta tillämpas blir n...

09:46 / 31 Jan Poolia Press release