Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia: Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2005

13:00 / 19 August 2005 Poolia Press release

Den positiva trenden för Poolias resultat fortsätter. Förbättringen i rörelseresultatet för jämförbara verksamheter under andra kvartalet är 8,5 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år.

Starkast är utvecklingen på den svenska marknaden, vilken är Poolias största. I Sverige ökar omsättningen med 30% under andra kvartalet 2005 jämfört med motsvarande period 2004, en fortsättning på den positiva trend som påbörjades under andra halvåret 2004. Rörelse-marginalen för andra kvartalet är 6,3%, att jämföra med 1,6% för motsvarande period föregående år. En ny rörlig lönemodell för den svenska innepersonalen har införts och väntas på sikt påverka lönsamheten positivt.

Även Poolias näst största marknad, Storbritannien, växer. För Poolia Storbritannien var intäkterna under andra kvartalet lägre än motsvarande period föregående år, men tack vare lägre kostnader ökade ändå rörelsemarginalen.

Verksamheten i Övriga Norden visar en förbättring jämfört med första kvartalet, och både Finland och Danmark har ett positivt resultat för andra kvartalet. Norge har dock fortsatt väldigt små volymer och ett negativt resultat. I samtliga nordiska länder har marknaden en positiv tendens.

I Tyskland börjar marknaden visa tecken på ljusning efter en lång period av stagnation. Poolias omställnings-arbete i Hamburg följer plan och beräknas vara genomfört innan årets slut. Övriga orter i Tyskland har en positiv trend avseende både intäkter och resultat.

Verksamheten inom Poolia Vård har sedan halvårsskiftet 2004 haft en mycket positiv trend. Intäkterna för andra kvartalet 2005 ökar med närmare 60% jämfört med andra kvartalet 2004, och rörelsemarginalen för kvartalet är 5,4%.


För ytterligare information kontakta: Erik Strand, vd, tel 08-555 650 60 Mats Påhlson, finansdirektör, tel 08-555 650 20

Poolia är ledande inom kvalificerad bemanning och finns på drygt 20 orter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Verksamheten omfattar tjänsteområdena Personaluthyrning och Rekrytering. Poolia erbjuder kvalificerad personal inom yrkesområdena Ekonomi, Bank & Finans, IT, Kontor, HR, Lön, Teknik, Sälj & Marknad, Juridik, Vård samt Life Science.

Show as PDF