Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia lever som de lär

13:42 / 1 June 2005 Poolia Press release

- Årets jämställdhetsföretag för andra året i rad

För andra året i rad utses Poolia till årets jämställdhetsföretag och toppar Folksams jämställdhetsindex. – Det känns jätteroligt. Den bekräftar också min uppfattning att om man utgår från kompetens så behöver man inte kvotera. Det gäller inte bara könsfördelningen, säger Poolias koncernchef Erik Strand.

För andra året i rad utses Poolia till årets jämställdhetsföretag av Folksam, vars jämställdhetsindex omfattar 242 svenskregistrerade företag på Stockholmsbörsen med fler än tio anställda.

– Poolia har en jämn könsfördelning i hela företaget och går i spetsen för ökad jämställdhet i näringslivet, säger Carina Lundberg, marknadsdirektör på Folksam Kapitalförvaltning.

Sedan undersökningen genomfördes har könsfördelningen i Poolia jämnats ut ytterligare. Andelen kvinnor uppgår i dag till 53 procent av de anställda, 50 procent av styrelsen och 40 procent av koncernledningen.

– Man måste leva som man lär. Vi tar aldrig hänsyn till kön vid rekrytering och bemanning till våra kunder. Kompetensen måste alltid måste vara styrande för att våra kunder skall bli nöjda, säger Erik Strand.


För mer information, kontakta: Erik Strand, Poolias vd och koncernchef, tfn: 08-555 650 60, 073-392 98 00

Poolia är ledande inom kvalificerad bemanning och finns på cirka 20 orter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Verksamheten omfattar tjänsteområdena Personaluthyrning och Rekrytering/Search. Poolia erbjuder kvalificerad personal inom yrkesområdena Ekonomi, Bank & Finans, IT, Kontor, HR, Lön, Teknik, Sälj & Marknad, Juridik, Vård samt Life Science. Poolia är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket innebär att vi uppfyller de krav som är uppsatta av Almega-Bemanningsföretagen.

Show as PDF