Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia: Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2005

13:00 / 9 May 2005 Poolia Press release

Poolia redovisar för femte kvartalet i rad ett positivt resultat. Förbättringen i rörelseresultatet för första kvartalet 2005 jämfört med samma period 2004 är 2,6 MSEK. Vid jämförelsen med 2004 skall beaktas att dåvarande dotterbolaget Uniflex ingick i koncernen förra året. Poolias viktigaste marknader Sverige och Storbritannien har en fortsatt god utveckling. Intäkter och resultat i Övriga Norden samt Tyskland är dock inte i nivå med Poolias målsättningar. För samtliga länder påverkas såväl intäkter som resultat negativt av att påsken i år inföll under första kvartalet. Denna kalendereffekt är starkast i Sverige och Storbritannien

Marknad och konjunktur Efterfrågan på Poolias huvudmarknader Sverige och Storbritannien har fortsatt haft en positiv trend under första kvartalet. I Tyskland har arbetsmarknadsåtgärder inriktade på att gynna anställning av nyutexaminerade akademiker en negativ inverkan på bemannings-marknaden. Inom Övriga Norden finns en svagt positiv tendens på samtliga marknader.

Poolia Sverige Med en tillväxt på 14% under första kvartalet 2005 jämfört med motsvarande period 2004 fortsätter Poolia den positiva volymutveckling som inleddes vid halvårskiftet 2004. Tillväxt sker inom alla yrkesområden. Andelen rekryteringsintäkter har ökat till 10% under första kvartalet. Resultatet är positivt för tredje kvartalet i rad men kan förbättras ytterligare, och fokuseringen fortsätter därför på både lönsamhet och tillväxt.

Poolias internationella verksamhet Verksamheten i Storbritannien har en fortsatt god utveckling. Intäkterna är lägre än föregående år, men exkluderas valuta- och kalendereffekten nämnd ovan är tillväxten cirka 5%. Marginalen är något lägre än förra året beroende på extra kostnader i samband med att den tidigare ledningen har fasats ut enligt plan. I Tyskland är första kvartalet en besvikelse. Huvudskälet är att flera konsulter knutna till ett större uppdrag som avslutats hos en kund i Hamburg inte fullt ut har kunnat överföras till nya uppdrag. Åtgärder i syfte att komma till rätta med lönsamheten kommer att genomföras under andra kvartalet. Övriga orter i Tyskland har en positiv trend avseende både intäkter och resultat. I Norden har verksamheterna i Norge och Danmark fortfarande väldigt små volymer. Finland visar ett dåligt kvartal efter att under 2004 ha haft ett positivt helårsresultat för första gången i bolagets historia. Rekrytering pågår av nya landschefer i Storbritannien och Tyskland.

Poolia Vård Verksamheten inom Poolia Vård skiljer sig från övriga verksamheter avseende kund- och kandidatstruktur. Från och med första kvartalet redovisas därför Vård som ett eget segment. Verksamheten omfattar uthyrning av läkare och sjuksköterskor i Sverige och Norge. Utvecklingen har sedan halvårsskiftet 2004 haft en positiv trend. Intäkterna för första kvartalet 2005 ökade med 40% jämfört med första kvartalet 2004, med förbättrad marginal.


För ytterligare information kontakta: Erik Strand, vd, tel 08-555 650 60 Mats Påhlson, finansdirektör, tel 08-555 650 20

Poolia är ledande inom kvalificerad bemanning och finns på cirka 20 orter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Verksamheten omfattar tjänsteområdena Personaluthyrning och Rekrytering/Search. Poolia erbjuder kvalificerad personal inom yrkesområdena Ekonomi, Bank & Finans, IT, Kontor, HR, Lön, Teknik, Sälj & Marknad, Juridik, Vård samt Life Science. Poolia är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket innebär att vi uppfyller de krav som är uppsatta av Almega-Bemanningsföretagen.

Show as PDF